Konkurs na doktoranta
szkoły doktorskiej „AgroBioTech PhD”
stypendysty grantu NCN Opus 19.

Nazwa jednostki: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:

• posiadanie tytułu magistra w zakresie biologii lub rolnictwa; preferowana specjalizacja: biotechnologia lub fizjologia roślin,

• znajomość technik kultur in vitro oraz biologii molekularnej w zakresie izolacji kwasów nukleinowych, PCR, RT-qPCR, konstruowania wektorów plazmidowych, udokumentowana badaniami w pracy magisterskiej lub w pracy po studiach,

• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na dobrą komunikację w mowie i piśmie,

• silna motywacja do pracy badawczej, własnego rozwoju naukowego oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,

• zaangażowanie, sumienność oraz dyspozycyjność do pracy w niestandardowych godzinach wynikających z zaplanowanych doświadczeń.


Kandydaci powinni przesłać wymagane dokumenty zgodnie z wymaganiami formalnymi procesu rekrutacji na adres Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” oraz dodatkowo na adres mailowy kierownika projektu a.orczyk@ihar.edu.pl

Opis procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”, wymagania formalne dla kandydatów wraz z listą wymaganych dokumentów zawarte są na stronie https://agrobiotech.edu.pl/rekrutacja/#sekcja6. Będzie to rekrutacja dodatkowa (pozyskanie doktoranta w ramach środków z grantu), która odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2021.

Stypendysta zobowiązany będzie do wypełniania zadań słuchacza Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD https://agrobiotech.edu.pl/ oraz zadań badawczych przewidzianych w projekcie NCN Opus 19 kierowanym przez prof. dr hab. Annę Nadolską-Orczyk pt.: „Ideotyp wysokoplonującej rośliny pszenicy bazujący na genetycznej regulacji cytokinin”.

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie finansowane z grantu NCN Opus 19 przez okres 48 miesięcy.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów to 31.01.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie [ pobierz .pdf ]