Uwaga: przedłużamy rekrutację do 20 X 2020 r.

Oferujemy 16 MIEJSC: dwa miejsca w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia, 14 miejsc w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo. Zapraszamy!

Uwaga! Rozpoczynamy rekrutację:

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w dniach 1 do 8 października 2020 r.

Ważne daty:

od 1 do 8 X 2020 r.

Kandydaci składają wnioski wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej [ czytaj więcej…] 

23 X 2020 r.

nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej

4 XI 2020 r.

nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje naukowe!

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Do pobrania:

  1. Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”: (dokument 1) [Pobierz plik .pdf]
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: (dokument 2) [Pobierz plik .pdf]
  3. Wymagania formalne dla kandydatów (wykaz niezbędnych dokumentów – dokument 3) [Pobierz plik .pdf]
  4. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego tematu i obszaru badawczego spośród zaproponowanych przez potencjalnych promotorów (wzór – dokument 4). [Pobierz plik .docx]
  5. Zgoda potencjalnego przyszłego promotora (ewentualnie wskazanego przez niego promotora pomocniczego), na przyjęcie pod opiekę naukową kandydata do szkoły doktorskiej przy realizacji wskazanego tematu badawczego (wzór – dokument 5). [Pobierz plik .docx]
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór – dokument 6) [Pobierz plik .pdf]
  7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (dokument 7) [Pobierz plik .pdf]
  8. Szczegółowe kryteria oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podano załączniku (dokument 8). [Pobierz plik .pdf]
  9. Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21. [Pobierz plik .pdf]

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak

tel: 22 606 36 42

Linki do Instytutów tworzących Szkołę Doktorską: