Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Wyniki rekrutacji kandydatów na doktorantów 2022/23

Lista kandydatów wpisanych na listę Doktorantów 2022/23

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022-23

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022-23

17 października 2022 r. o godz. 9:30  w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul. Rakowiecka 36 odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego Szkoły Doktorskiej....

Konkurs na Doktoranta

Konkurs na Doktoranta

UWAGA: Ogłaszamy konkurs na Doktoranta w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy VI edycja”  Temat: „Opracowanie narzędzi bioinformatycznych wspomagających nowoczesne metody selekcji odmian zbóż lepiej dostosowanych do stresów...

Uwaga! Rozpoczynamy rekrutację w roku 2022/2023:

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie w dniach 1.08 – 1.09.2022 r.

Ważne daty:

1.08.2022

Rozpoczęcie składania dokumentacji przez Kandydatów

1.09.2022

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów

3.10.2022

Rozpoczęcie roku akademickiego

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje naukowe!

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Uwaga! Rekrutacja!

„Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum”

Do pobrania:

  1. Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”: (dokument 1) [Pobierz plik .pdf]
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: (dokument 2) [Pobierz plik .pdf]
  3. Wymagania formalne dla kandydatów (wykaz niezbędnych dokumentów – dokument 3) [Pobierz plik .pdf]
  4. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego tematu i obszaru badawczego spośród zaproponowanych przez potencjalnych promotorów (wzór – dokument 4). [Pobierz plik .docx]
  5. Zgoda potencjalnego przyszłego promotora (ewentualnie wskazanego przez niego promotora pomocniczego), na przyjęcie pod opiekę naukową kandydata do szkoły doktorskiej przy realizacji wskazanego tematu badawczego (wzór – dokument 5). [Pobierz plik .docx]
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór – dokument 6) [Pobierz plik .pdf]
  7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (dokument 7) [Pobierz plik .pdf]
  8. Szczegółowe kryteria oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podano załączniku (dokument 8). [Pobierz plik .pdf]
  9. Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21. [Pobierz plik .pdf]

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak

tel: 22 606 36 42

Linki do Instytutów tworzących Szkołę Doktorską: