Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie Ogłoszenie Rady NaukowejInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegoim. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczegow Warszawieo publicznej dyskusji nad rozprawą doktorskąmgr inż. Justyny Nasiłowskiej. Temat rozprawy...
Ogłoszenie o obronie doktorskiej mgr inż. Urszuli Trych

Ogłoszenie o obronie doktorskiej mgr inż. Urszuli Trych

Ogłoszenie o obronie   Ogłoszenie Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego instytutu Badawczego w Warszawie. O publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Urszuli Trych Temat rozprawy...
Ogłoszenie o postępowaniu doktorskim mgr inż. Urszuli Trych

Ogłoszenie o postępowaniu doktorskim mgr inż. Urszuli Trych

Postępowania doktorskie: mgr inż. Urszula Trych Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw” dziedzina: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia Promotor: Dr hab. inż....
Ogłoszenie o obronie doktoratu mgr inż. Joanny Bucka-Kolendo

Ogłoszenie o obronie doktoratu mgr inż. Joanny Bucka-Kolendo

W dniu 23.03.2023 roku o godz. 11:00 w auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Joanny...