Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, która powitała wszystkich uczestników spotkania, a następnie przedstawiła krótki rys historyczny Szkoły. Zaakcentowała, że Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” powstała z...