Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie Ogłoszenie Rady NaukowejInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegoim. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczegow Warszawieo publicznej dyskusji nad rozprawą doktorskąmgr inż. Justyny Nasiłowskiej. Temat rozprawy...