Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, która powitała wszystkich uczestników spotkania, a następnie przedstawiła krótki rys historyczny Szkoły. Zaakcentowała, że Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” powstała z inicjatywy trzech Państwowych Instytutów Badawczych nadzorowanych przez MRiRW, głównie w trosce o jakość i wysoką rangę kształcenia kadry naukowej wspierającej Polskie Rolnictwo. Nie są to jednostki dydaktyczne, lecz Instytuty naukowo-badawcze transferujące wiedzę do gospodarki, czego przykładem jest realizacja Doktoratów Wdrożeniowych.

Gospodarzami uroczystości byli Dyrektorzy Państwowych Instytutów Badawczych, współorganizatorów Szkoły Doktorskiej:

prof. dr hab. Artur Świergiel – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie
–  prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
dr inż. Michał Rokicki – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie
dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Hodowli i klimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście:

  1. Pan Jakub Koper – pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka,
  2. Pani Magdalena Maciejewska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW
  3. Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW
  4. Członkowie Rady Szkoły Doktorskiej – dr hab. Marek Roszko prof. IBPRS – sekretarz naukowy Instytutu, dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak prof. IBPRS, prof. dr hab. Grzegorz Żurek.

 

a także pracownicy naukowi, promotorzy i promotorzy pomocniczy oraz pracownicy administracyjni poszczególnych Instytutów. Najważniejszymi Gośćmi uroczystości byli jednak Doktoranci dwóch roczników kształcących się w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”.
Po wstępie zabierali kolejno głos: Dyrektorzy Instytutów, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW oraz Pan Jakub Koper, który w imieniu Pana Ministra Przemysława Czarnka odczytał list gratulacyjny skierowany do społeczności pracowników naukowych Instytutów i Doktorantów.
Punktem kulminacyjnym programu była immatrykulacja Doktorantów I roku kształcenia. Doktoranci uroczyście złożyli uroczyste „ślubowanie”, dzięki czemu nabyli wszelkich praw Doktoranta.
Na zakończenie uroczystości Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Badawczych wręczyli Doktorantom I i II roku INDEKSY – symbol uczestnictwa w kształceniu. Na tym skończyła się oficjalna część uroczystości.

Galeria zdjęć: