Program kształcenia

Organizacja roku akademickiego 2020-21

Organizacja roku akademickiego 2021-22

Plany zajęć

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia 2020-2021:

W Szkole obowiązuje system zajęć modułowo-semestralny. Kształcenie trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Łączna liczba godzin przewidzianych w programie kształcenia wynosi 530 godz., w tym:

 • 230 godz. zajęć obowiązkowych,
 • 120 godz. zajęć fakultatywnych,
 • 180 godz. praktyk zawodowych.

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje moduły zajęć m.in.:

 • obowiązkowych – o charakterze ogólnym i specjalistycznym, realizowanych w grupach interdyscyplinarnych,
 • fakultatywnych – pozwalających na kształtowanie swojej ścieżki kształcenia oraz uzupełnianie kompetencji merytorycznych w potrzebnym zakresie. Zajęcia fakultatywne realizowane mogą być w formie: wykładów monograficznych, przedmiotów (powiązanych monotematycznie cyklów wykładów wzajemnie uzupełniających się), udziału w Szkołach Naukowych organizowanych w rodzimych lub w innych ośrodkach naukowych w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Praktyki zawodowe realizowane w Szkole Doktorskiej mają charakter naukowy i stanowią cenny element programu studiów doktoranckich wspierających internacjonalizację kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie:

 • aktywnego udziału w konferencjach i warsztatach naukowych,
 • aktywnego udziału w organizacji i prezentacji wyników badań na seminariach instytutowych,
 • staży naukowych związanych z tematyką badawczą właściwą dla danej dyscypliny lub związane z tematyką rozprawy,
 • udziału w projektach badawczych Instytutu rodzimego lub innych naukowych jednostek o tematyce związanej z daną dyscypliną.

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21 zamieszczono w załączniku (PROGRAM KSZTAŁCENIA). [Pobierz plik .pdf]

Program kształcenia 2021-2022:

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2021/22 zamieszczono w załączniku. [Pobierz plik .pdf]

Organizacja roku akademickiego 2020/2021:

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 4 listopada 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 listopada 2020 roku do 5 marca 2021 roku
 2. letni – od 8 marca do 30 września 2021 roku.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 listopada 2020 r.

Zimowy

(1)

Zajęcia programowe

5.11.2020 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2020 – 6.01.2021

Zajęcia programowe

7.01.2021 – 12.02.2021

Czas na zaliczanie zajęć

13.02.2021 – 26.02.2021

1.03.2021 – 5.03.2021

Letni

(2)

Zajęcia programowe

8.03.2021 – 2.04.2021

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

3.04.2021 – 5.04.2021

Zajęcia programowe

6.04.2021 – 30.06.2021

Dni wolne od zajęć

1-3.05.2021

Zajęcia programowe

4.05.2021 – 2.06.2021

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

3.06.2021

Zajęcia programowe

04.06.2021 – 15.06.2021

Czas na zaliczanie zajęć

16.06.2021 – 30.06.2021

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2021 – 31.08.2020

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2021 – 15.09.2021

 

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Organizacja roku akademickiego 2021/2022:

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 4 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 października 2021 roku do 28 lutego 2022 roku
 2. letni – od 14 marca do 30 września 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 października 2021 r.

Zimowy

(1, 3)

Zajęcia programowe

5.10.2021 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2021 – 7.01.2022

Zajęcia programowe

10.01.2022 – 18.02.2022

Czas na zaliczanie zajęć

21.02.2022 – 25.02.2022

7.03.2022 – 11.03.2022

Letni

(2, 4)

Zajęcia programowe

14.03.2022 – 14.04.2022

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

15.04.2022 – 18.04.2022

Zajęcia programowe

19.04.2022 – 29.04.2022

Dni wolne od zajęć

2-3.05.2022

Zajęcia programowe

4.05.2022 – 15.06.2022

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

16.06.2022

Czas na zaliczanie zajęć

17.06.2022 – 30.06.2022

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2022 – 31.08.2022

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2022 – 30.09.2022

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Plany zajęć:

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 2 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 3 [ pobierz plik .pdf ]

PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy), rok. akad. 2020/21
Przedmiot - temat WYKŁADOWCADyscyplinaData / godzina
1-2. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowychmgr Bogdan Jastrzębski - IBPRSObie dyscypliny10.12.2021 - 4 godz.
dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW4.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
11.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
3. Seminarium doktoranckie I-IIprof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak Obie dyscypliny19.11.2020, godz. 9-12 zoom
26.11.2020, godz. 9-12 zoom
03.12.2020, godz. 9-12, zoom
26.01.2020, godz. 9-12, zoom
28.01.2020, godz. 9-12, zoom
4. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarnedr Ewa Jaska - SGGWObie dyscypliny12.01.2021, wtorek, godz. 13-15 (2 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - SGGW14.01.2021, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.)
dr inż. Ewa Jaska - SGGW19.01.2021, wtorek, godz. 12-15 (3 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska -SGGW20.01.2021, godz. 12-15 środa (3 godz.)
5. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (w tym współczesne trendy w rozwoju dziedziny i dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBObie dyscypliny2.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
9.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIB08.01.2021, godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr Ryszard Hołownickirolnictwo i ogrodnictwo07.12.2020, godz. 8-10, , Ms Teams
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. Instytutu - IHAR-PIB15.01.2021, godz. 10-12, MS Teams
dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRStechnologia żywności i żywienia 07.01.2021 godz. 9-11, zoom platforma
dr inż. Halina Makała 25.01.2021 - godz. 9-11, zoom platforma
6. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSobie dyscyplinyluty 2021 - 2 godz., zoom platforma
luty 2021 - 3 godz., zoom platforma
mgr Sandrine Regiec22.12.2020 r., godz. 9-11, zoom platforma
21.01.2021 r., godz. 11-13, zoom platforma
7. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz./semestr
PLAN ZAJĘĆ - sem 2 (letni), rok. akad. 2020/21
Przedmiot WYKŁADOWCAŁącznie
godz.
DataGodzina
1. Seminarium doktoranckie I-II (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1515.04.20219.00-12.00 zdalnie ZOOM 9:00-
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
2. Metody statystyczne w badaniach naukowych (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.20219:00 - 11:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
21.04.2021
28.04.2021
05.05.2021
3. Zasady planowania i prowadzenia badań (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.202113:00 - 15:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
Prof. dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR-PIB)21.04.2021
Dr hab. Anna Fraś (IHAR-PIB)28.04.2021
dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB05.05.2021
4. Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych oraz komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1015.04.202112.15-14.00 zdalnie ZOOM. 11:30-13:00
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
5. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz.
/semestr
PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy, rok. akad. 2021/22. I rok kształcenia. */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin
Przedmiot - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych - zoom platforma - (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)25.10.2021 godz. 8:00-12:00mgr Leszek Nowowiejski IHAR-PIB
2. Etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny). Ms Teams5.01.2022 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
12.01.2021 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
3. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarne. Zajęcia stacjonarne (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny).04.01.2022, wtorek, godz. 10-12 (2 godz.)prof. dr hab. Krystyna KrzyżanowskaSGGW
04.01.2022, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.) dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, wtorek, godz. 10-13 (3 godz.)dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, godz. 13-16 środa (3 godz.)prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska SGGW
4. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (wykłady otwarte). 02.12.2021. godz. 9-11, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
09.12.2021. godz. 8-10, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
10.01.2022. godz. 9-11, Ms Teamsprof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIBIHAR-PIB
8.11.2021, godz. 10-12, zoom platformaprof. dr hab. inż. Grzegorz ŻurekIHAR-PIB
25.10.2021 godz. 12-14, zoom platformadr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
5. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze (platforma Zoom – wykłady otwarte)8 Listopad 2021 - 2,5 godz. (12:30-15:00)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
9 Listopad 2021 - 2,5 godz. (9:00-11:30)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
styczeń 2022 r., zoom platformamgr Sandrine RegiecIBPRS-PIB
6. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny).18.10.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
28.10.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
15.11.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
18.11.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
06.12.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
16.12.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
13.01.2022 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
24.01.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami
PLAN ZAJĘĆ - sem 3 (zimowy), rok. akad. 2021/22 . */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

1. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO (wykłady otwarte)

Wykłady monograficzne - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Podstawy genetyki i hodowli roślin ogrodniczych19.01.2022 godz. 8:00dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO-PIBIO-PIB
2. Kultury in vitro w hodowli i praktyce ogrodniczej19.01.2022 godz. 10:00dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO-PIBIO-PIB
3. Znaczenie biotechnologii w ogrodnictwie19.01.2022 godz. 12:00dr Sylwia Keller-PrzybyłkowiczIO-PIB
4. Starzenie się nasion luty 2022dr hab. Maja BoczkowskaIHAR-PIB
5. Czy choroba się opłaca? Koncepcje naukowe i przykłady badań nad kosztami odporności roślin na patogeny.18.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
6. Rasy, patotypy, izolaty. Badania populacyjne patogenów grzybowych.24.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
7. Genetyczne uwarunkowania tolerancji zbóż na stres glinowy związany z zakwaszeniem gleb oraz identyfikacja markerów molekularnych użytecznych do selekcji materiałów hodowlanych. 15.11.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
8. Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u zbóż oraz jej zastosowanie w hodowli.13.12.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
9. Ziemniak kontra zaraza ziemniaka – genetyczny wyścig zbrojeń26.11.2021 godz. 11:00prof. dr hab. Jadwiga Śliwka IHAR-PIB
10.Genetyka i hodowla roślin oleistych styczeń 2022prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-BrodaIHAR-PIB

2. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (wykłady otwarte)

Przedmiot: Żywność funkcjonalna i jej wpływ na zdrowie - temat yData/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Koncepcja żywności funkcjonalnej - definicje i kryteria podziału.4.11.2021 (9-10:30). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
2-3. Podział i charakterystyka wybranych substancji bioaktywnych zawartych w żywności funkcjonalnej innych niż witaminy i składniki mineralne. Zasady wzbogacania żywności składnikami warunkującymi funkcjonalność produktów spożywczych. 16.11.2021 (10:00-12). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
4. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 23.11.2021 (10:00-12)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Charakterystyka technologiczno-żywieniowa żywności funkcjonalnej produkowanej przemysłowo: pro- i prebiotyczna, niskoenergetyczna, bezglutenowa i wysokobiałkowa.25.11.2021 (9-11). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
6. Żywność i składniki bioaktywne przeznaczone do kontroli masy ciała oraz dla osób o podwyższonej aktywności fizycznej.7.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Rośliny adaptogenne. 9.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
8. Substancje bioaktywne mięsa i jego produktów lub beta glukan jako składnik żywności funkcjonalnej.14.12.2021 (10-11:30)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
9. Napoje funkcjonalne.16.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
10. Substancje i surowce roślinne niedozwolone do stosowania w żywności funkcjonalnej.21.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB

3. Zajęcia fakultatywne – grupa B – obie dyscypliny: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA oraz ROLNICTWO I OGRODNICTWO (tylko dla Doktorantów II roku – obie dyscypliny)

Lp. Temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
PRZEDMIOT: Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego (15 godz. sem 3 oraz 15 godz. sem. 4)sem. 3: styczeń-luty 2022dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
4. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny)
Lp. DataGodz.WYKŁADOWCAInstytut
121.10.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
202.12.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
320.01.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
427.01.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
503.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
610.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
717.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
824.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

obowiązujący od roku akademickiego 2021-22

[ pobierz plik .pdf ]