Program kształcenia

Organizacja roku akademickiego 2020-21

Organizacja roku akademickiego 2021-22

Plany zajęć

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia 2020-2021:

W Szkole obowiązuje system zajęć modułowo-semestralny. Kształcenie trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Łączna liczba godzin przewidzianych w programie kształcenia wynosi 530 godz., w tym:

 • 230 godz. zajęć obowiązkowych,
 • 120 godz. zajęć fakultatywnych,
 • 180 godz. praktyk zawodowych.

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje moduły zajęć m.in.:

 • obowiązkowych – o charakterze ogólnym i specjalistycznym, realizowanych w grupach interdyscyplinarnych,
 • fakultatywnych – pozwalających na kształtowanie swojej ścieżki kształcenia oraz uzupełnianie kompetencji merytorycznych w potrzebnym zakresie. Zajęcia fakultatywne realizowane mogą być w formie: wykładów monograficznych, przedmiotów (powiązanych monotematycznie cyklów wykładów wzajemnie uzupełniających się), udziału w Szkołach Naukowych organizowanych w rodzimych lub w innych ośrodkach naukowych w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Praktyki zawodowe realizowane w Szkole Doktorskiej mają charakter naukowy i stanowią cenny element programu studiów doktoranckich wspierających internacjonalizację kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie:

 • aktywnego udziału w konferencjach i warsztatach naukowych,
 • aktywnego udziału w organizacji i prezentacji wyników badań na seminariach instytutowych,
 • staży naukowych związanych z tematyką badawczą właściwą dla danej dyscypliny lub związane z tematyką rozprawy,
 • udziału w projektach badawczych Instytutu rodzimego lub innych naukowych jednostek o tematyce związanej z daną dyscypliną.

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21 zamieszczono w załączniku (PROGRAM KSZTAŁCENIA). [Pobierz plik .pdf]

Program kształcenia 2021-2022:

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2021/22 zamieszczono w załączniku. [Pobierz plik .pdf]

Organizacja roku akademickiego 2020/2021:

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 4 listopada 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 listopada 2020 roku do 5 marca 2021 roku
 2. letni – od 8 marca do 30 września 2021 roku.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 listopada 2020 r.

Zimowy

(1)

Zajęcia programowe

5.11.2020 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2020 – 6.01.2021

Zajęcia programowe

7.01.2021 – 12.02.2021

Czas na zaliczanie zajęć

13.02.2021 – 26.02.2021

1.03.2021 – 5.03.2021

Letni

(2)

Zajęcia programowe

8.03.2021 – 2.04.2021

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

3.04.2021 – 5.04.2021

Zajęcia programowe

6.04.2021 – 30.06.2021

Dni wolne od zajęć

1-3.05.2021

Zajęcia programowe

4.05.2021 – 2.06.2021

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

3.06.2021

Zajęcia programowe

04.06.2021 – 15.06.2021

Czas na zaliczanie zajęć

16.06.2021 – 30.06.2021

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2021 – 31.08.2020

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2021 – 15.09.2021

 

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Organizacja roku akademickiego 2021/2022:

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 4 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 października 2021 roku do 28 lutego 2022 roku
 2. letni – od 14 marca do 30 września 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 października 2021 r.

Zimowy

(1, 3)

Zajęcia programowe

5.10.2021 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2021 – 7.01.2022

Zajęcia programowe

10.01.2022 – 18.02.2022

Czas na zaliczanie zajęć

21.02.2022 – 25.02.2022

7.03.2022 – 11.03.2022

Letni

(2, 4)

Zajęcia programowe

14.03.2022 – 14.04.2022

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

15.04.2022 – 18.04.2022

Zajęcia programowe

19.04.2022 – 29.04.2022

Dni wolne od zajęć

2-3.05.2022

Zajęcia programowe

4.05.2022 – 15.06.2022

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

16.06.2022

Czas na zaliczanie zajęć

17.06.2022 – 30.06.2022

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2022 – 31.08.2022

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2022 – 30.09.2022

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

obowiązujący od roku akademickiego 2021-22

[ pobierz plik .pdf ]