Program kształcenia

Organizacja roku akademickiego 2020-21

Organizacja roku akademickiego 2021-22

Plany zajęć

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Ocena śródokresowa

Program kształcenia 2020-2021:

W Szkole obowiązuje system zajęć modułowo-semestralny. Kształcenie trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Łączna liczba godzin przewidzianych w programie kształcenia wynosi 530 godz., w tym:

 • 230 godz. zajęć obowiązkowych,
 • 120 godz. zajęć fakultatywnych,
 • 180 godz. praktyk zawodowych.

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje moduły zajęć m.in.:

 • obowiązkowych – o charakterze ogólnym i specjalistycznym, realizowanych w grupach interdyscyplinarnych,
 • fakultatywnych – pozwalających na kształtowanie swojej ścieżki kształcenia oraz uzupełnianie kompetencji merytorycznych w potrzebnym zakresie. Zajęcia fakultatywne realizowane mogą być w formie: wykładów monograficznych, przedmiotów (powiązanych monotematycznie cyklów wykładów wzajemnie uzupełniających się), udziału w Szkołach Naukowych organizowanych w rodzimych lub w innych ośrodkach naukowych w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Praktyki zawodowe realizowane w Szkole Doktorskiej mają charakter naukowy i stanowią cenny element programu studiów doktoranckich wspierających internacjonalizację kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w formie:

 • aktywnego udziału w konferencjach i warsztatach naukowych,
 • aktywnego udziału w organizacji i prezentacji wyników badań na seminariach instytutowych,
 • staży naukowych związanych z tematyką badawczą właściwą dla danej dyscypliny lub związane z tematyką rozprawy,
 • udziału w projektach badawczych Instytutu rodzimego lub innych naukowych jednostek o tematyce związanej z daną dyscypliną.

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2020/21 zamieszczono w załączniku (PROGRAM KSZTAŁCENIA). [Pobierz plik .pdf]

Program kształcenia 2021-2022:

Szczegółowy program kształcenia na rok akademicki 2021/22 zamieszczono w załączniku. [Pobierz plik .pdf]

Organizacja roku akademickiego 2020/2021:

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 4 listopada 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 listopada 2020 roku do 5 marca 2021 roku
 2. letni – od 8 marca do 30 września 2021 roku.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 listopada 2020 r.

Zimowy

(1)

Zajęcia programowe

5.11.2020 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2020 – 6.01.2021

Zajęcia programowe

7.01.2021 – 12.02.2021

Czas na zaliczanie zajęć

13.02.2021 – 26.02.2021

1.03.2021 – 5.03.2021

Letni

(2)

Zajęcia programowe

8.03.2021 – 2.04.2021

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

3.04.2021 – 5.04.2021

Zajęcia programowe

6.04.2021 – 30.06.2021

Dni wolne od zajęć

1-3.05.2021

Zajęcia programowe

4.05.2021 – 2.06.2021

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

3.06.2021

Zajęcia programowe

04.06.2021 – 15.06.2021

Czas na zaliczanie zajęć

16.06.2021 – 30.06.2021

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2021 – 31.08.2020

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2021 – 15.09.2021

 

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Organizacja roku akademickiego 2021/2022:

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 4 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 1. zimowy – od 4 października 2021 roku do 28 lutego 2022 roku
 2. letni – od 14 marca do 30 września 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia programowe (przewidziane w programie kształcenia) odbywają się w następujących terminach:

Semestr

Data

Inauguracja roku akademickiego w SD

4 października 2021 r.

Zimowy

(1, 3)

Zajęcia programowe

5.10.2021 – 22.12.2021

Przerwa świąteczna

(BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK)

23.12.2021 – 7.01.2022

Zajęcia programowe

10.01.2022 – 18.02.2022

Czas na zaliczanie zajęć

21.02.2022 – 25.02.2022

7.03.2022 – 11.03.2022

Letni

(2, 4)

Zajęcia programowe

14.03.2022 – 14.04.2022

Przerwa świąteczna (WIELKANOC)

15.04.2022 – 18.04.2022

Zajęcia programowe

19.04.2022 – 29.04.2022

Dni wolne od zajęć

2-3.05.2022

Zajęcia programowe

4.05.2022 – 15.06.2022

Dzień wolny od zajęć (BOŻE CIAŁO)

16.06.2022

Czas na zaliczanie zajęć

17.06.2022 – 30.06.2022

Przerwa wakacyjna w zajęciach programowych

1.07.2022 – 31.08.2022

Czas na zaliczanie zajęć

1.09.2022 – 30.09.2022

 

[ Pobierz plik .pdf ]

Plany zajęć:

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 2 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 3 [ pobierz plik .pdf ]

PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy), rok. akad. 2020/21
Przedmiot - temat WYKŁADOWCADyscyplinaData / godzina
1-2. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowychmgr Bogdan Jastrzębski - IBPRSObie dyscypliny10.12.2021 - 4 godz.
dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW4.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
11.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
3. Seminarium doktoranckie I-IIprof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak Obie dyscypliny19.11.2020, godz. 9-12 zoom
26.11.2020, godz. 9-12 zoom
03.12.2020, godz. 9-12, zoom
26.01.2020, godz. 9-12, zoom
28.01.2020, godz. 9-12, zoom
4. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarnedr Ewa Jaska - SGGWObie dyscypliny12.01.2021, wtorek, godz. 13-15 (2 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - SGGW14.01.2021, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.)
dr inż. Ewa Jaska - SGGW19.01.2021, wtorek, godz. 12-15 (3 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska -SGGW20.01.2021, godz. 12-15 środa (3 godz.)
5. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (w tym współczesne trendy w rozwoju dziedziny i dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBObie dyscypliny2.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
9.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIB08.01.2021, godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr Ryszard Hołownickirolnictwo i ogrodnictwo07.12.2020, godz. 8-10, , Ms Teams
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. Instytutu - IHAR-PIB15.01.2021, godz. 10-12, MS Teams
dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRStechnologia żywności i żywienia 07.01.2021 godz. 9-11, zoom platforma
dr inż. Halina Makała 25.01.2021 - godz. 9-11, zoom platforma
6. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSobie dyscyplinyluty 2021 - 2 godz., zoom platforma
luty 2021 - 3 godz., zoom platforma
mgr Sandrine Regiec22.12.2020 r., godz. 9-11, zoom platforma
21.01.2021 r., godz. 11-13, zoom platforma
7. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz./semestr
PLAN ZAJĘĆ - sem 2 (letni), rok. akad. 2020/21
Przedmiot WYKŁADOWCAŁącznie
godz.
DataGodzina
1. Seminarium doktoranckie I-II (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1515.04.20219.00-12.00 zdalnie ZOOM 9:00-
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
2. Metody statystyczne w badaniach naukowych (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.20219:00 - 11:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
21.04.2021
28.04.2021
05.05.2021
3. Zasady planowania i prowadzenia badań (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.202113:00 - 15:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
Prof. dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR-PIB)21.04.2021
Dr hab. Anna Fraś (IHAR-PIB)28.04.2021
dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB05.05.2021
4. Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych oraz komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1015.04.202112.15-14.00 zdalnie ZOOM. 11:30-13:00
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
5. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz.
/semestr
PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy, rok. akad. 2021/22. I rok kształcenia. */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin
Przedmiot - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych - zoom platforma - (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)25.10.2021 godz. 8:00-12:00mgr Leszek Nowowiejski IHAR-PIB
2. Etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny). Ms Teams5.01.2022 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
12.01.2021 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
3. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarne. Zajęcia stacjonarne (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny).04.01.2022, wtorek, godz. 10-12 (2 godz.)prof. dr hab. Krystyna KrzyżanowskaSGGW
04.01.2022, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.) dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, wtorek, godz. 10-13 (3 godz.)dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, godz. 13-16 środa (3 godz.)prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska SGGW
4. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (wykłady otwarte). 02.12.2021. godz. 9-11, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
09.12.2021. godz. 8-10, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
10.01.2022. godz. 9-11, Ms Teamsprof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIBIHAR-PIB
8.11.2021, godz. 10-12, zoom platformaprof. dr hab. inż. Grzegorz ŻurekIHAR-PIB
25.10.2021 godz. 12-14, zoom platformadr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
5. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze (platforma Zoom – wykłady otwarte)8 Listopad 2021 - 2,5 godz. (12:30-15:00)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
9 Listopad 2021 - 2,5 godz. (9:00-11:30)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
styczeń 2022 r., zoom platformamgr Sandrine RegiecIBPRS-PIB
6. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny).18.10.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
28.10.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
15.11.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
18.11.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
06.12.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
16.12.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
13.01.2022 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
24.01.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami
PLAN ZAJĘĆ - sem 3 (zimowy), rok. akad. 2021/22 . */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

1. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO (wykłady otwarte)

Wykłady monograficzne - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Podstawy genetyki i hodowli roślin ogrodniczych19.01.2022 godz. 8:00dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO-PIBIO-PIB
2. Kultury in vitro w hodowli i praktyce ogrodniczej19.01.2022 godz. 10:00dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO-PIBIO-PIB
3. Znaczenie biotechnologii w ogrodnictwie19.01.2022 godz. 12:00dr Sylwia Keller-PrzybyłkowiczIO-PIB
4. Starzenie się nasion luty 2022dr hab. Maja BoczkowskaIHAR-PIB
5. Czy choroba się opłaca? Koncepcje naukowe i przykłady badań nad kosztami odporności roślin na patogeny.18.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
6. Rasy, patotypy, izolaty. Badania populacyjne patogenów grzybowych.24.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
7. Genetyczne uwarunkowania tolerancji zbóż na stres glinowy związany z zakwaszeniem gleb oraz identyfikacja markerów molekularnych użytecznych do selekcji materiałów hodowlanych. 15.11.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
8. Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u zbóż oraz jej zastosowanie w hodowli.13.12.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
9. Ziemniak kontra zaraza ziemniaka – genetyczny wyścig zbrojeń26.11.2021 godz. 11:00prof. dr hab. Jadwiga Śliwka IHAR-PIB
10.Genetyka i hodowla roślin oleistych styczeń 2022prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-BrodaIHAR-PIB

2. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (wykłady otwarte)

Przedmiot: Żywność funkcjonalna i jej wpływ na zdrowie - temat yData/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Koncepcja żywności funkcjonalnej - definicje i kryteria podziału.4.11.2021 (9-10:30). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
2-3. Podział i charakterystyka wybranych substancji bioaktywnych zawartych w żywności funkcjonalnej innych niż witaminy i składniki mineralne. Zasady wzbogacania żywności składnikami warunkującymi funkcjonalność produktów spożywczych. 16.11.2021 (10:00-12). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
4. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 23.11.2021 (10:00-12)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Charakterystyka technologiczno-żywieniowa żywności funkcjonalnej produkowanej przemysłowo: pro- i prebiotyczna, niskoenergetyczna, bezglutenowa i wysokobiałkowa.25.11.2021 (9-11). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
6. Żywność i składniki bioaktywne przeznaczone do kontroli masy ciała oraz dla osób o podwyższonej aktywności fizycznej.7.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Rośliny adaptogenne. 9.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
8. Substancje bioaktywne mięsa i jego produktów lub beta glukan jako składnik żywności funkcjonalnej.14.12.2021 (10-11:30)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
9. Napoje funkcjonalne.16.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
10. Substancje i surowce roślinne niedozwolone do stosowania w żywności funkcjonalnej.21.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB

3. Zajęcia fakultatywne – grupa B – obie dyscypliny: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA oraz ROLNICTWO I OGRODNICTWO (tylko dla Doktorantów II roku – obie dyscypliny)

Lp. Temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
PRZEDMIOT: Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego (15 godz. sem 3 oraz 15 godz. sem. 4)sem. 3: styczeń-luty 2022dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
4. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny)
Lp. DataGodz.WYKŁADOWCAInstytut
121.10.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
202.12.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
320.01.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
427.01.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
503.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
610.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
717.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
824.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

obowiązujący od roku akademickiego 2021-22

[ pobierz plik .pdf ]

Zasady oceny

 Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej Doktorantów obowiązujące  w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w Warszawie

z dnia 30.08.2022

Paragraf 1

Informacje ogólne

 1. Zgodnie z art. 202 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), realizacja indywidualnego planu badawczego (IPB) podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, tj. po zakończeniu 4 semestru.
 2. Na wniosek Doktoranta skierowanego do sekretariatu Szkoły i zaakceptowanego przez Radę Szkoły Doktorskiej (RSD) istnieje możliwość przeprowadzenia oceny śródokresowej przed ukończeniem 4 semestru.
 3. Posiedzenie Komisji ds. Oceny Śródokresowej może odbyć się przy wykorzystaniu narzędzi/urządzeń do synchronicznej interakcji pomiędzy upoważnionymi uczestnikami posiedzenia. W przypadku braku ciągłości połącznia/wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie posiedzenia przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przełożeniu posiedzenia Komisji.
 4. Ocena śródokresowa Doktoranta składa się z następujących elementów:
 • oceny ogólnego rozwoju naukowego Doktoranta, w tym opublikowanie artykułów naukowych, zgłoszeń patentowych, uzyskania patentów, prezentacji wyników seminariach instytutowych i/lub na konferencjach naukowych, itp.
 • oceny wyników realizacji pracy i poziomu badań naukowych,
 • oceny postępów i prawidłowości realizacji zadań badawczych uwzględnionych w IPB, w tym harmonogramu działań związanych z realizacją rozprawy doktorskiej.
 1. Ocena może również obejmować mobilność i współpracę międzynarodową Doktoranta oraz aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych na badania ze źródeł zewnętrznych.
 2. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest w II etapach i obejmuje:
  • I etap – ocena przygotowanego przez Doktoranta Raportu z realizacji IPB wraz z opinią promotora (ów) oraz promotora pomocniczego (jeśli został powołany), a w szczególności:
   1. ocena zadań badawczych niezbędnych do realizacji rozprawy naukowej,
   2. ocena sposobu realizacji harmonogramu zaplanowanego w IPB w zakresie działań niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej oraz ogólnego rozwoju naukowego Doktoranta,
  • II etap – rozmowa z Doktorantem, podczas której Doktorant prezentuje postępy z realizacji IPB w formie krótkiego wystąpienia multimedialnego.
 3. Raport z realizacji IPB (wg załącznika nr 1) podpisany przez doktoranta i promotora, składany jest w sekretariacie Szkoły Doktorskiej w terminie do końca pierwszego tygodnia października roku, w którym odbywa się ocena śródokresowa Doktoranta.
 4. Do Raportu z realizacji IPB Doktorant zobowiązany jest dołączyć kopię IPB, a także dokumenty potwierdzające aktywności Doktoranta wynikające z IPB (w tym: pierwsze strony prac opublikowanych w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, decyzje instytucji o przyznaniu grantu, potwierdzenie kierownika projektu badawczego o uczestnictwie Doktoranta w grancie, numer zgłoszenia patentowego/otrzymania patentu, potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach zawierające rodzaj wystąpienia oraz tytuł prezentowanej pracy).
 5. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Paragraf 2

Tryb powołania Komisji ds. Oceny Śródokresowej

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję ds. Oceny Śródokresowej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawia propozycje składu poszczególnych Komisji dokonujących ocenę śródokresową, który jest opiniowany i zatwierdzany przez Radę Szkoły Doktorskiej.
 1. Skład Komisji ustala się odrębnie dla oceny śródokresowej dla co najmniej jednego Doktoranta w terminie do 15. września roku akademickiego.
 1. W skład Komisji ds. Oceny Śródokresowej wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej – jako przewodniczący,
 2. Osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, niebędąca pracownikiem Instytutów współprowadzących Szkołę Doktorską,
 3. Osoba z Rady Szkoły Doktorskiej reprezentująca dyscyplinę naukową, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

W przypadku, gdy członek Rady Szkoły Doktorskiej jest promotorem ocenianego Doktoranta, dopuszcza się powołanie członka Komisji reprezentującego daną dyscyplinę nie wchodzącego w skład Rady Szkoły Doktorskiej, w tym osobę niebędącą pracownikiem Instytutów współprowadzących Szkołę Doktorską.

 1. Rada Szkoły Doktorskiej może powołać do prac przy ocenie śródokresowej (w zakresie organizacji przeprowadzanej oceny) innych pracowników naukowych bez prawa głosu, niebędącymi członkami Rady Szkoły Doktorskiej, i zatrudnionych w Instytutach, przy których afiliowani są Doktoranci.
 1. Promotor i Promotor Pomocniczy nie mogą być członkami Komisji ds. Oceny Śródokresowej.
 1. Osoby wchodzące w skład Komisji muszą być aktywnymi naukowcami, tj. posiadać udokumentowany dorobek naukowy w danej dyscyplinie, w ramach której realizowana jest rozprawa doktorska.
 2. Osobie wchodzącej w skład Komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym Szkołę Doktorską, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.

 

Paragraf 3

Przebieg oceny śródokresowej

 1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia wyznaczając terminy i miejsca zebrań o czym informuje Doktoranta i Promotora(ów).
 2. Raport oceny śródokresowej przygotowany przez Doktoranta podlega ocenie członków Komisji w okresie do 14 dni od przekazania Raportu członkom Komisji (wg załącznika nr 2).
 3. Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z poszczególnymi członkami proponuje datę rozmowy z Doktorantem, o czym go powiadamia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, miejsce lub sposób przeprowadzenia posiedzenia Komisji może być zmieniony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, o czym niezwłocznie informuje Doktoranta oraz członków Komisji.
 4. Obecność Doktoranta na posiedzeniu Komisji, na którym ma się odbyć rozmowa jest obowiązkowa. Usprawiedliwieniem nieobecności może być zwolnienie lekarskie przedstawione najpóźniej w dniu oceny (bądź w szczególnych przypadkach w terminie do 7 dni od wyznaczonej daty posiedzenia Komisji) albo ważne zdarzenie losowe. Wówczas Doktorantowi wyznacza się nowy termin rozmowy z Komisją.
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność Doktoranta w dniu wyznaczonej rozmowy z Komisją, skutkuje negatywnym wynikiem oceny śródokresowej.
 6. W czasie rozmowy Doktorant przedstawia stan realizacji IPB, przygotowując 15-20 minutowe wystąpienie w formie prezentacji.
 7. Po prezentacji Doktoranta, Komisja przeprowadza dyskusję z Doktorantem. Każdy z członków Komisji zadaje Doktorantowi co najmniej jedno pytanie dotyczące treści zawartej w prezentacji lub w Raporcie realizacji IPB. Pytania są dokumentowane w protokole z posiedzenia Komisji.
 8. Na wniosek Doktoranta i po akceptacji RSD podczas prezentacji Doktoranta i dyskusji może być obecny Promotor.
 9. Po zakończeniu oceny Raportu Doktoranta oraz rozmowy z Doktorantem, na posiedzeniu niejawnym, tj. bez obecności Doktoranta i osób trzecich (w tym ew. Promotora), Komisja uzgadnia wynik końcowy oceny śródokresowej. Wynik ustalany jest większością głosów w głosowaniu jawnym. Wynik oceny śródokresowej jest pozytywny, jeżeli większością głosów członkowie Komisji wydali opinię pozytywną.
 10. Komisja podaje wynik oceny jako pozytywny lub negatywny, sporządzając protokół wg załącznika nr 3.
 11. Bezpośrednio po zakończeniu obrad Komisji, Doktorant jest informowany ustnie przez Przewodniczącego Komisji o wyniku oceny.
 12. Przewodniczący Komisji przekazuje kopię protokołu Doktorantowi oraz Promotorowi w ciągu 4 dni od zakończenia oceny. Doktorant i Promotor podpisują odbiór kopii protokołu z oceny śródokresowej w dacie jego otrzymania.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ogłoszenie wyniku oceny może nastąpić później. Wówczas Przewodniczący Komisji informuje doktoranta oraz członków Komisji o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia oceny.
 14. Ocena śródokresowa Doktoranta musi być zakończona i ogłoszona w terminie najpóźniej do 3 miesięcy po złożeniu przez Doktoranta Raportu z realizacji IPB.

 

Paragraf 4

Sposób i kryteria oceny

 1. Warunkiem przeprowadzenia oceny śródokresowej Doktoranta jest zaliczenie przez niego wszystkich zajęć dydaktycznych objętych obowiązującym programem dla I i II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Ocena śródokresowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych wystawianych indywidualnie przez każdego członka Komisji. Indywidualna ocena cząstkowa jest pozytywna albo negatywna.
 3. Otrzymanie pozytywnej oceny cząstkowej w każdym ocenianym zakresie jest uzyskanie od członków Komisji co najmniej dwóch (spośród trzech) pozytywnych indywidualnych ocen cząstkowych z każdego ocenianego kryterium.
 4. Pozytywna, końcowa ocena śródokresowa musi być wynikiem spełnienia następujących warunków:
  • Doktorant terminowo wywiązał się z realizacji wszystkich zadań badawczych zaplanowanych w IPB do końca 4 semestru kształcenia,
  • Doktorant wykazał nieznaczne opóźnienie w realizacji działań zaplanowanych w IPB do wykonania w ciągu pierwszych 4 semestrów kształcenia, pod warunkiem, że opóźnienie to jest właściwie udokumentowane i usprawiedliwione. Ta sytuacja dotyczy tylko przypadku, gdy Komisja uzna, że istnieje możliwość uzupełnienia tych niezrealizowanych działań w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a dotychczasowa aktywność naukowa i publikacyjna Doktoranta jednoznacznie wskazują na jego zaangażowanie w realizację pozostałych zadań badawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję odstępstw w realizacji IPB, Komisja ustala:
  1. czy złożone przez Doktoranta wyjaśnienia dotyczące przyczyn nierealizowania planu są należycie uzasadnione oraz czy wskazane działania naprawcze zapewnią realizację planu i umożliwią ukończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej w terminie,
  2. jeżeli ukończenie kształcenia jest możliwe, wynik indywidualnej oceny cząstkowej w danym zakresie może być pozytywny. W takim przypadku, jeżeli ocena śródokresowa będzie pozytywna, Doktorant ma obowiązek przygotowania (po uzgodnieniu z promotorem i jeżeli został powołany promotorem pomocniczym), korekty indywidualnego planu badawczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii protokołu oceny śródokresowej.
 6. Negatywną ocenę śródokresową przyznaje się, gdy Komisja stwierdzi brak postępu w realizacji IPB.
 7. Zarówno pozytywna, jak i negatywna ocena muszą być uzasadnione.
 8. Negatywny wynik oceny śródokresowej równoznaczny jest ze skreśleniem z listy doktorantów. Dyrektor Szkoły Doktorskiej dokonuje skreślenia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano oceny śródokresowej.
 9. Do zadań Komisji oprócz oceny śródokresowej należy również ocena jakości opieki promotorskiej sprawowanej nad Doktorantem.

 

Paragraf 5

Tryb odwołania Doktoranta od wyniku oceny śródokresowej

 1. Doktorant może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej do Dyrektora jednostki, w której Doktorant realizuje pracę doktorską w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wyników oceny.
 2. Odwołanie rozpatruje właściwa komisja ds. rozwoju kadry naukowej funkcjonująca przy RN jednostki, w której Doktorant realizuje rozprawę doktorską.
 3. Po zapoznaniu się z całością dokumentów przeprowadzana jest rozmowa z Doktorantem w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Decyzja ta musi zostać podjęta nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia odwołania przez Doktoranta.

Paragraf 6

Ocena opieki promotorskiej

 1. Zgodnie z §15.8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”, podczas oceny śródokresowej Doktoranta, Rada Szkoły Doktorskiej dokonuje ewaluacji opieki promotorskiej.
 2. Ocena dokonywana jest przez członków Rady Szkoły Doktorskiej na podstawie oceny realizacji zadań promotora wymienionych w §10 ust. 8-9 Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz formularza oceny opieki promotorskiej (wzór – załącznik nr 4 i 5).
 3. W przypadku wątpliwości związanych z opieką promotorską, Rada Szkoły Doktorskiej może zwrócić się do promotora o złożenie wyjaśnień.
 4. Ocena opieki promotorskiej kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
 5. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest podawany do wiadomości Doktoranta oraz Promotora.
 6. O negatywnej ocenie opieki promotorskiej informowani są Dyrektorzy właściwych Instytutów.
 7. W przypadku pozytywnej oceny doktoranta i negatywnej promotora, zmiana promotora powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy.

 

Przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej

/-/ prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak

[ Pobierz plik .pdf ]

Terminy oceny śródokresowej
Nr KomisjiOceniany DoktorantTermin ocenySkład Komisji
Komisja nr 7Justyna Susik4.11.2022,
godz. 9:00
1)    dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, SGGW w Warszawie
2)    dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS, IBPRS-PIB w Warszawie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 3Monika Marat7.11.2022,
godz. 9:00
1)    dr hab. Julita Rabiza-Świder, prof. SGGW, SGGW w Warszawie
2)    prof. dr hab. Grzegorz Żurek, IHAR-PIB w Radzikowie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 5Marta Modrzewska7.11.2022,
godz. 13:00
1)    dr hab. inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła, SGGW w Warszawie
2)    dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS, IBPRS-PIB w Warszawie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 4Woszczyk Patrycja8.11.2022,
godz. 9:00
1)    Dr hab. Dariusz Sochacki, prof. SGGW, SGGW w Warszawie
2)    Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, IHAR - PIB w Radzikowie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 8Golonko Aleksandra8.11.2022,
godz. 13:00
1)    prof. dr hab. Piotr Witold Koczoń, SGGW w Warszawie
2)    dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS, IBPRS-PIB w Warszawie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 2Poznański Paweł9.11.2022,
godz. 9:00
1) Prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, IOR-PIB w Poznaniu
2) Dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO-PIB, IO-PIB w Skierniewicach
3) Prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 10Kanabus Joanna10.11.2022,
godz. 13:00
1)    prof. dr hab. inż. Agnieszka Waśkiewicz, UP w Poznaniu
2)    dr hab. inż. Marek Kieliszek, SGGW w Warszawie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 6Bojarczuk Adrianna14.11.2022,
godz. 9:00
1)    dr hab. Hanna Maria Baranowska - UP w Poznaniu
2)    dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS, IBPRS-PIB w Warszawie
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 9Średnicka Paulina15.11.2022,
godz. 9:00
1)    dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW, SGGW w Warszawie
2)    prof. dr hab. inż. Monika Barbara Bronkowska, Uniwersytet Opolski
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie
Komisja nr 1Bocian Joanna15-27.02.20231)    prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala, IGR PAN w Poznaniu
2)    dr hab. Robert Maciorowski, prof. IO, IO-PIB w Skierniewicach
3)    prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, IBPRS-PIB w Warszawie