Ogłoszenie o obronie

 

Ogłoszenie Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego instytutu Badawczego w Warszawie. O publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Urszuli Trych

Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw”

W dniu 21.11.2023 roku o godz. 11:00 w Auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Urszuli Trych

Dziedzina Nauki: dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa
: technologia żywności i żywienia

Promotor: Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB

Promotor pomocniczy: Dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP – Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz rozprawa doktorska znajdują się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36 oraz na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie [do pobrania].