DYREKCJA I RADA SZKOŁY:

 

Dyrektor:

 

Rada Szkoły:

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, IHAR-PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. IHAR-PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Robert Maciorowski, prof. IO w Skierniewicach

Prof. dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO w Skierniewicach

Dr hab. inż. M.Roszko, prof., IBPRS w Warszawie

Dr hab. E. Juszczuk-Kubiak, IBPRS w Warszawie