DYREKCJA I RADA SZKOŁY:

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak
tel. 22 606 36 42
kom. 605 155 610
e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl
lub bozena.waszkiewicz-robak@ibprs.pl

pok. CW5, parter
Godziny przyjęć:
wtorek 12 –14
czwartek 10–12

Rada Szkoły:

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, IHAR-PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. IHAR-PIB w Radzikowie

Dr hab. inż. Robert Maciorowski, prof. IO w Skierniewicach

Prof. dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO w Skierniewicach

Dr hab. inż. M.Roszko, prof. IBPRS w Warszawie

Dr hab. E. Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS w Warszawie