17 października 2022 r. o godz. 9:30  w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul. Rakowiecka 36 odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego Szkoły Doktorskiej.

Po powitaniu zaproszonych Gości oraz powitaniu Doktorantów wysłuchano hymnu państwowego.

Członkowie Rady Dyrektorów Szkoły Doktorskiej:

  • dr hab. Artur Świergiel – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • dr hab. Dorota Konopacka – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
  • Dr inż. Michał Rokicki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

– wygłosili przemówienia. Minutą ciszy uczczono pamięć prof. dr hab. Romana Grzybowskiego, dyrektora IBPRS-PIB w latach 1992-2012.

Odczytano List Gratulacyjny skierowany do Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”.

Odczytano list Ministra Edukacji i Nauki.

Wysłuchano hymnu akademickiego Gaude Mater Polonia.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz wręczenie indeksów Doktorantom I roku kształcenia. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Dyplomów Doktorskich.

Niezwykle interesujący wykład inauguracyjny pt. „Być albo nie być – strategia przetrwania z roślinnym tweetowaniem w tle” zaprezentowała Pani dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda.

Uroczystość zakończyło wysłuchanie hymnu studenckiego Gaudeamus Igitur w wykonaniu Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UWAGA:
Fotoreportaż z wydarzenia dostępny do pobrania przez WeTransfer [ 500 MB – proszę pobierać na komputer ze stabilnym łączem ]. Pobieranie rozpocznie się automatycznie po kliknięciu w [ link ]

Link wygasa 1.11.2022 r.