Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Ogrodnictwa

Propozycje tematów prac doktorskich
planowanych do realizacji w poszczególnych Instytutach
w roku akademickim 2020 – 2021:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Propozycje tematów prac doktorskich:

Proponowany tematPromotor
Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywnościDr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
Selekcja i charakterystyka mikroorganizmów o wysokiej aktywności skierowanej przeciwko drobnoustrojom powodującym psucie się żywnościDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
Identyfikacja nowych szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o analizy genomiczne i proteomiczne, w celu wykorzystania ich biologicznego potencjału w profilowaniu prawidłowej flory bakteryjnej mikrobiomu jelita człowieka (kultury ochronne) – badania na modelach in vitro i in vivoDr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak
Zastosowanie tradycyjnych lub niekonwencjonalnych technik w przetwórstwie żywności, utrwalaniu lub wpływu na biodostępność składników bioaktywnychDr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, UR
Wpływ wybranych substancji bioaktywnych i niektórych zanieczyszczeń olejów tłoczonych na zimno na ich stabilność oksydacyjnąDr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
Przemiany w olejach i tłuszczach w procesach technologicznych kwasy tłuszczowe nienasycone, triacyloglicerole, tłuszczowe produkty funkcjonalne, nowe metody badań olejów i tłuszczów, przemiany fazowe i strukturalne w olejach wywołane wysokimi ciśnieniamiDr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
Wpływ kanabinoidów oraz ich produktów degradacji na mikrobiom i metabolom
człowieka w warunkach in vitro.
Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Lista potencjalnych promotorów:

 1. Dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
 2. Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
 3. Dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak
 4. Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, UR
 5. Dr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
 6. Dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
 7. Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

(wyciąg ze STATUTU IHAR-PIB z 23 marca 2017 roku, zatwierdzonego 19 kwietnia 2017 roku):
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 

Uwaga: konkurs na doktoranta szkoły doktorskiej – stypendysty grantu NCN Opus 18.

Propozycje tematów prac doktorskich:

Proponowany tematPromotor
Identyfikacja genów odporności na septoriozę paskowaną zbóż (Mycosphaerella graminicola) w pszenicy (Triticum aestivum L.).
Wirulencja i polimorfizm DNA w polskiej populacji grzyba Puccinia striiformis (rdza żółta) występującego na pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżycie ( x Triticosecale Wittm.).
Dr hab. Paweł Czembor
Doświadczalnictwo rolnicze, zastosowania statystycznych metod analizy danych w badaniach rolniczych.Dr hab. Dariusz Mańkowski
Molekularna charakterystyka zasobów genowych roślin uprawnych.Dr hab. Maja Boczkowska
Parch zwykły ziemniaka, charakterystyka polskiej populacji bakterii Streptomyces.Dr hab. Renata Lebecka
Zagadnienia związane z fitopatologią roślin rolniczych oraz grzybami endofitycznymi zasiedlającymi trawy.Dr hab. Barbara Wiewióra
Opracowanie nowoczesnych metod i narzędzi do diagnostyki bakterii patogennych roślin.
Opracowaniem nowych metod i/lub substancji do zwalczania bakterii patogennych roślin.
Badanie oddziaływania fitotoksycznego substancji na rośliny.
Dr hab. Włodzimierz Przewodowski
Ziemniak w systemie ekologicznym: ochrona, plon, jakość.
Wpływ stresu suszy i wysokiej temperatury na plonowanie i jakość ziemniaka.
Dr hab.inż. Krystyna Zarzyńska
Genetyka ziemniaka, interakcje ziemniaka z patogenami, ze szczególnym naciskiem na Phytophthora infestansProf. dr hab. Jadwiga Śliwka
Produktywności roślin rolniczych (fenomika, metabolomika oraz genomika).
Wykorzystanie światła do modyfikacji somatycznej embriogenezy oraz androgenezy w kulturach in vitro.
Dr hab. Krystyna Rybka
Wieloaspektowe wykorzystanie biomasy traw wieloletnich na cele nieżywnościowe.
Wpływ stosowania inhibitorów wzrostu na cechy jakościowe traw gazonowych.
Dr hab. inż. Grzegorz Żurek
Analiza funkcjonalna wybranych genów HvCKX, biorących udział w regulacji cytokinin, na wzrost, rozwój i produktywność roślin jęczmienia.Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Wykorzystanie systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) w hodowli heterozyjnej żyta i pszenżyta.
Analiza zdolności kombinacyjnej mieszańców F1 uzyskanych w wyniku krzyżowania form rodzicielskich typowanych do krzyżowań na bazie dystansu genetycznego.
Identyfikacja QTLi oraz markerów genetycznych związanych z cytoplazmatyczną męska sterylnością zbóż.
Mapowanie genetyczne i asocjacyjne genów związanych z tolerancją na stresy środowiskowe.
Dr hab. Agnieszka Niedziela
Host (potato, tobacco or others): evaluation of the resistance and reaction of potato cultivars to viral pathogens.
Pathogen: study the virus population changing (e.g., PVY population) and characterization of the main virus strains occurring in Poland on biological and molecular level.
Virus-host interaction (e.g., PVY-potato) in relation to microRNA (miRNA). Study the function of miRNA in host defense against virus, e.g., by knockdown or overexpression of the MIR genes.
Dr hab. Yin Zhimin
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczych

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

Propozycje tematów prac doktorskich:

Proponowany tematPromotor
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczychdr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu odporności roślin na patogeny z rodzaju Phytophotra pod wpływem endofitu Piriformospora indicadr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska
Doświetlanie lampami LED w intensywnej uprawie roślin ogrodniczych pod osłonamidr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

Lista potencjalnych promotorów:

 1. Dr hab. Bieńkowska Małgorzata, prof. IO
 2. Dr hab. Cieślińska Mirosława, prof. IO
 3. Dr hab. Doruchowski Grzegorz
 4. Dr hab. Gerula Dariusz
 5. Prof. dr hab. Grzesik Mieczysław
 6. Prof. dr hab. Hołownicki Ryszard
 7. Prof. dr hab. Kaniszewski Stanisław
 8. Dr hab. Kołtowski Zbigniew, prof. IO
 9. Dr hab. Konopacka Dorota, prof. IO
 10. Dr hab. Konopacki Paweł
 11. Dr hab. Lisek Jerzy, prof. IO
 12. Dr hab. Maciorowski Robert, prof. IO
 13. Dr hab. Malusa Eligio, prof. IO
 14. Dr hab. Marasek-Ciołakowska Agnieszka, prof. IO
 15. Dr hab. Masny Agnieszka
 16. Dr hab. Matysiak Bożena, prof. IO
 17. Prof. dr hab. Michalczuk Lech
 18. Dr hab. Mieszczakowska-Frąc Monika
 19. Prof. dr hab. Orlikowska Teresa
 20. Dr hab. Pluta Stanisław, prof. IO
 21. Prof. dr hab. Płocharski Witold
 22. Dr hab. Podwyszyńska Małgorzata, prof. IO
 23. Prof. dr hab. Puławska Joanna
 24. Dr hab. Rozpara Elżbieta, prof. IO
 25. Dr hab. Sas-Paszt Lidia, prof. IO
 26. Dr hab. Sitarek Mirosław
 27. Dr hab. Skwiercz Andrzej, prof. IO
 28. Prof. dr hab. Sobiczewski Piotr
 29. Dr hab. Soika Grażyna, prof. IO
 30. Dr hab. Szczech Magdalena
 31. Dr hab. Szczęsna Teresa, prof. IO
 32. Dr hab. Treder Jadwiga, prof. IO
 33. Prof. dr hab. Treder Waldemar
 34. Prof. dr hab. Wojdyła Adam
 35. Dr hab. Wójcik Paweł, prof. IO
 36. Prof. dr hab. Żurawicz Edward

Lista potencjalnych promotorów pomocniczych:

 1. Dr Anyszka Zbigniew
 2. Dr Bielicki Paweł
 3. Dr Broniarek-Niemiec Agata
 4. Dr Bryk Hanna
 5. Dr Brzozowski Piotr
 6. Dr Buler Zbigniew
 7. Dr Celejewska Karolina
 8. Dr Chojnowski Mariusz
 9. Dr Dyśko Jacek
 10. Dr Filipczak Jacek
 11. Dr Furmańczyk Ewa
 12. Dr Godyń Artur
 13. Dr Górnik Krzysztof
 14. Dr Góraj-Koniarska Justyna
 15. Dr Grzegorzewska Maria
 16. Dr Janas Regina
 17. Dr Jarecka-Boncela Anna
 18. Dr Jóźwiak Zbigniew
 19. Dr Kałużna Monika
 20. Dr Kamiński Piotr
 21. Dr Keller-Przybyłkowicz Sylwia
 22. Dr Kiszczak Waldemar
 23. Dr Klamkowski Krzysztof
 24. Dr Kłosińska Urszula
 25. Dr Komorowska Beata
 26. Dr Kowalczyk Waldemar
 27. Dr Kowalska Beata
 28. Dr Kruczyńska Dorota
 29. Dr Kuras Anita
 30. Dr Kwiatkowska Joanna
 31. Dr Lewandowski Mariusz
 32. Dr Lisek Anna
 33. Dr Malinowski Tadeusz
 34. Dr Mikiciński Artur
 35. Dr Miszczak Artur
 36. Dr Nowak Jacek
 37. Dr Nowakowska Marzena
 38. Dr Oskiera Michał
 39. Dr Panasiuk Beata
 40. Dr Ptaszek Magdalena
 41. Dr Rabcewicz Jacek
 42. Dr Rutkowski Krzysztof
 43. Dr Sekrecka Małgorzata
 44. Dr Semkiw Piotr
 45. Dr Sikorska-Zimny Kalina
 46. Dr Skorupińska Anna
 47. Dr Skubida Piotr
 48. Dr Stępowska Agnieszka
 49. Dr Sumorok Beata
 50. Dr Szumigaj-Tarnowska Joanna
 51. Dr Szymajda Marek
 52. Dr Szymczak Jolanta
 53. Dr Szwejda-Grzybowska Justyna
 54. Dr Tartanus Małgorzata
 55. Dr Teper Dariusz
 56. Dr Warabieda Wojciech
 57. Dr Waś Ewa
 58. Dr Włodarek Agnieszka
 59. Dr Wojtania Agnieszka
 60. Dr Wrzodak Anna
 61. Dr Wójcik Danuta
 62. Dr Zmarlicki Krzysztof