Tematy konkursowe w Szkole Doktorskiej „AgroBiotech PhD” w rekrutacji 2024-25:

Lp.Proponowany roboczy temat konkursowy w roku akademickim 2024/25Promotor i jego wizytówkaDyscyplina naukowa Instytut w którym praca doktorska będzie realizowana
1Wpływ ptasich drapieżników na populację ryb – Bird predation on fish populationprof. dr hab. Piotr Parasiewiczzootechnika i rybactwoIRS-PIB w Olsztynie
2Metody oceny rzek swobodnie płynących / Assessment Methods of free-flowing riversprof. dr hab. Piotr Parasiewiczzootechnika i rybactwoIRS-PIB w Olsztynie
3Wpływ poziomu fitohormonów na infekcję wirusową i transmisję wirusów przez wektorydr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIBrolnictwo i ogrodnictwoInstytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu
4Charakterystyka fizykochemiczna wosku pszczelego i wykrywanie jego zafałszowań z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznychpromotor: dr hab. Dariusz Gerula, prof. IO;
promotor pomocniczy – dr Alicja Sęk
rolnictwo i ogrodnictwoInstytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach
5Opracowanie opartego na analizie obrazu systemu wspomaganego sztuczną inteligencją do rozpoznawania nicieni glebowych i innej fauny glebowej promotor: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIB
promotor pomocniczy: dr Ewa Furmańczyk
rolnictwo i ogrodnictwoInstytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach
6Opracowanie metody klasyfikacji stanu biologicznego gleby z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego nosapromotor: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIBrolnictwo i ogrodnictwoInstytut Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach
7Zastosowanie wybranych procesów przetwórczych w celu ograniczania zawartości glikozydów alkaloidowych w żywnościdr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBtechnologia żywności i żywieniaInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolnoi-Spożywczego w Warszawie

Ponadto, istnieje możliwość kontaktowania się z Promotorami poszczególnych Instytutów Badawczych, celem uszczegółowienia tematu rozprawy doktorskiej, zgodnie z oferowanymi obszarami badawczymi.

 

Limit miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024-25:

Instytut Badawczy Limit miejsc
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie2
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach2
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 2
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu 1
Instytut Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Staszica - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie 2