Tematy konkursowe w Szkole Doktorskiej „AgroBiotech PhD” w rekrutacji 2023-24

Instytut Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu:

Limit miejsc: 2 

 1. Wpływ poziomu fitohormonów na infekcję wirusową i transmisję wirusów przez wektory
  dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB
 2. Indukowanie odporności systemicznej w ochronie roślin przed wiroidami
  dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB
 3. Wpływ czynników kodowanych przez wirusy roślinne na oddziaływania z rośliną i transmisję przez owady
  dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB

 

Instytut Ogrodnictwa–PIB w Skierniewicach:

Limit miejsc: 4

 1. Rola krajobrazu w zrównoważonym rozwoju agroekosystemów sadowniczych
  promotor: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIB
  promotor pomocniczy: dr Małgorzata Tartanus 
 2. Wykorzystanie metod analizy sensorycznej i konsumenckiej w projektowaniu  innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw o cechach żywności funkcjonalnej
  Prof. dr hab. Dorota Konopacka
 3. Zastosowanie technologii mechatronicznych w badaniach sadowniczych
  Dr hab. Paweł Konopacki
 4. Wpływ poliploidyzacji mitotycznej na wybrane cechy fenotypowe, anatomiczne i cytologiczne porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) oraz ocena przydatności poliploidów do hodowli twórczej
  Dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska
 5. Interakcje mikroorganizmów w biopreparatach ze środkami stosowanymi w uprawach integrowanych
  Dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO-PIB

 

IHAR–PIB w Radzikowie:

Limit miejsc: 2

 1. Fizjologiczne i molekularne podłoże reakcji na chłód w korzeniach roślin C4: kukurydzy (Zea mays L.) i sorgo (Sorghum bicolor).
  Dr hab. Agnieszka Niedziela, prof. IHAR-PIB
  promotor pomocniczy: dr Anna Bilska-Kos
 2. Znaczenie przebiegu cyklu komórkowego w kształtowaniu się odporności ziemniaka (Solanum sp.) na infekcję Dickeya solani.
  Dr hab. Dorota Sołtys-Kalina
 3. Analiza ekspresji genów kodujących akwaporyny u podatnej i tolerancyjnej odmiany ziemniaka w warunkach stresu suszy
  Dr hab. Krzysztof Treder
 4. Symbioza grzybów endofitycznych z trawami jako czynnik podwyższający odporność roślin na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne.
  Dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIB

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego–PIB w Warszawie:

Limit miejsc: 2

 1. Zastosowanie wybranych procesów przetwórczych w celu ograniczania zawartości glikozydów alkaloidowych w żywności.
  dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

Pliki do pobrania:
Tematy konkursowe [ pobierz plik .pdf ]
Limit miejsc.pdf

Ponadto, istnieje możliwość kontaktowania się z Promotorami poszczególnych Instytutów Badawczych, celem uszczegółowienia tematu rozprawy doktorskiej, zgodnie z oferowanymi obszarami badawczymi.