Propozycje tematów prac doktorskich
planowanych do realizacji w poszczególnych Instytutach

Proponowane robocze tematy konkursowe
w roku akad. 2022/23
Promotor i jego wizytówkaInstytut, w którym praca dr będzie realizowana
Genetyczne podłoże osobniczej zmienności wrażliwości smakowejProf. dr hab. Artur ŚwiergielIBPRS-PIB w Warszawie 1)
Badania biologiczne (antyoksydacyjne, mikrobiologiczne) oraz spektroskopowe (UV/Vis, FT-IR) wybranych związków organicznych (naturalnie występujących w żywności) i ich kompleksów z mikroelementami. Wolne rodniki w żywności.dr hab. inż. Renata ŚwisłockaIBPRS-PIB w Warszawie
„Wykorzystanie skrobi modyfikowanych do poprawy właściwości sensorycznych żywności wegańskiej”.dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz
promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Lewandowicz
IBPRS-PIB w Warszawie
Geograficzne zróżnicowanie występowania aromatycznych węglowodorów pochodzenia mineralnego we wskaźnikowych produktach spożywczych.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Innowacyjne metody przedłużania trwałości warzyw o wysokim potencjale prozdrowotnymprof. dr hab. Dorota KonopackaIO-PIB w Skierniewicach 2)
Mikrobiologicznie wzbogacone nawozy mineralne w uprawach pomidorów i ogórków: ocena fizjologiczna i agronomicznadr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIBIO-PIB w Skierniewicach
„Transkryptomika zamarzania systemów biologicznych na podstawie zróżnicowanej tolerancji pąków jabłoni na przechowywanie w warunkach kriogenicznych”dr hab. Maja BoczkowskaIHAR-PIB w Radzikowie 3)
Wpływ wartości siewnej nasion zbóż na jakość i wielkość plonu upraw rolniczych oraz wybrane metody jej poprawydr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB w Radzikowie
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychprof. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniakadr hab. inż. Włodzimierz PrzewodowskiIHAR-PIB w Radzikowie
Wpływ poliploidyzacji mitotycznej na wybrane cechy fenotypowe, anatomiczne i cytologiczne porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) oraz ocena przydatności poliploidów do hodowli twórczejdr hab. Agnieszka Marasek-CiołakowskaIO-PIB w Skierniewicach
Wykorzystanie skojarzonego działania bakteriofagów i wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnegodr hab. Barbara SokołowskaIBPRS-PIB w Warszawie

Ponadto, istnieje możliwość kontaktowania się z Promotorami poszczególnych Instytutów Badawczych, celem uszczegółowienia tematu rozprawy doktorskiej, zgodnie z oferowanymi obszarami badawczymi.

1) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2) Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

3) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie