Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut Ogrodnictwa

Propozycje tematów prac doktorskich
planowanych do realizacji w poszczególnych Instytutach

Proponowane robocze tematy konkursowe
w roku akad. 2021/22
Promotor i jego wizytówkaInstytut, w którym praca dr będzie realizowana
Genetyczne podłoże osobniczej zmienności wrażliwości smakowejProf. dr hab. Artur ŚwiergielIBPRS-PIB w Warszawie 1)
Zmienność wrażliwości smakowej (i preferencji smakowych) w cyklu miesięcznym kobietProf. dr hab. Artur ŚwiergielIBPRS-PIB w Warszawie
Badania aktywności biologicznej i właściwości fizykochemicznych wybranych kwasów fenolowych i ich pochodnych, mających znaczenie w technologii żywności i biotechnologiiProf. dr hab. Włodzimierz LewandowskiIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ środowiskowych obesogenów na epigenetyczne modyfikacje aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i zaburzeń metabolicznych człowiekadr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRSIBPRS-PIB w Warszawie
Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywnościdr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRSIBPRS-PIB w Warszawie
Stabilność alkaloidów pirolizydynowych w modelowych procesach przetwórstwa żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Geograficzne zróżnicowanie występowania aromatycznych węglowodorów pochodzenia mineralnego we wskaźnikowych produktach spożywczych.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ tła środowiskowego nitro-pochodnych węglowodorów aromatycznych na ich występowanie w żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ wybranych naturalnych substancji fenolowych (kurkuminoidów) na modyfikację stabilności oksydacyjnej żywności poddawanej działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Ocena narażenia ludności polski na nonylofenol oraz bisfenol A i ich analogi jako endokrynowych mimetyków pobieranych wraz z dietą.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Wpływ modyfikacji formy chemicznej żelaza na stabilność oksydacyjną mięsa wołowego poddawanego działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Zdolności wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej do biotransformacji toksyn grzybów z rodzaju FusariumDr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
IBPRS-PIB w Warszawie
Zastosowanie ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym do utrwalania żywności gotowej do spożyciadr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIBIBPRS-PIB w Warszawie
Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniakadr hab. inż. Włodzimierz PrzewodowskiIHAR-PIB w Radzikowie 2)
Opracowywanie i doskonalenie metod diagnostycznych agrofagów kwarantannowychdr hab. inż. Włodzimierz PrzewodowskiIHAR-PIB w Radzikowie
Uzyskiwanie linii homozygotycznych zbóż metodą kultur in vitroProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Opracowanie i walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Prof. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychProf. dr hab. Janusz ZimnyIHAR-PIB w Radzikowie
Symbioza grzybów endofitycznych z trawami jako czynnik podwyższający odporność rośliny-gospodarza na stresy biotyczne i abiotyczne.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB w Radzikowie
Wpływ wartości siewnej nasion zbóż na jakość i wielkość plonu upraw rolniczych oraz wybrane metody jej poprawy.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB w Radzikowie
Analiza zmienności genetycznej związanej z wielkością i masą ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgareL) - temat realizowany w ramach projektu NCN OPUS-20prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Promotor pomocniczy: dr. inż. Sebastian GasparisIHAR-PIB w Radzikowie
Innowacyjne metody przedłużania trwałości warzyw o wysokim potencjale prozdrowotnymprof. dr hab. Dorota KonopackaIO-PIB w Skierniewicach 3)
Wpływ tradycyjnych i innowacyjnych metod przetwarzania owoców jagodowych na skład związków bioaktywnych i właściwości reologiczne otrzymanych produktówdr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO-PIBIO-PIB w Skierniewicach
Mikrobiologicznie wzbogacone nawozy mineralne w uprawach pomidorów i ogórków: ocena fizjologiczna i agronomicznaDr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIBIO-PIB w Skierniewicach

1) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
3) Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Tematy konkursowe w roku akad. 2021/22

Proponowane robocze tematy konkursowe w roku akad. 2021/22Promotor
Genetyczne podłoże osobniczej zmienności wrażliwości smakowejProf. dr hab. Artur Świergiel
Zmienność wrażliwości smakowej (i preferencji smakowych) w cyklu miesięcznym kobietProf. dr hab. Artur Świergiel
Badania aktywności biologicznej i właściwości fizykochemicznych wybranych kwasów fenolowych i ich pochodnych, mających znaczenie w technologii żywności i biotechnologii Prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
Immunomodulacyjne właściwości probiotyków w indukowanym gliadyną zapaleniu nabłonka jelita w zespole celiakii.dr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRS
Charakterystyka nowych szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o analizy genomiczne w celu wykorzystania ich biologicznego potencjału w profilowaniu prawidłowej mikroflory jelita człowieka – badania na modelu in vitro.dr hab. Edyta Juszczak-Kubiak, prof. IBPRS
Stabilność alkaloidów pirolizydynowych w modelowych procesach przetwórstwa żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
Geograficzne zróżnicowanie występowania aromatycznych węglowodorów pochodzenia mineralnego we wskaźnikowych produktach spożywczych.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
Wpływ tła środowiskowego nitro-pochodnych węglowodorów aromatycznych na ich występowanie w żywności.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
Wpływ wybranych naturalnych substancji fenolowych (kurkuminoidów) na modyfikację stabilności oksydacyjnej żywności poddawanej działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
Ocena narażenia ludności polski na nonylofenol oraz bisfenol A i ich analogi jako endokrynowych mimetyków pobieranych wraz z dietą.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
Wpływ modyfikacji formy chemicznej żelaza na stabilność oksydacyjną mięsa wołowego poddawanego działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywnościDr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS
Selekcja i charakterystyka mikroorganizmów o wysokiej aktywności skierowanej przeciwko drobnoustrojom powodującym psucie się żywnościDr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
Identyfikacja nowych szczepów bakterii probiotycznych w oparciu o analizy genomiczne i proteomiczne, w celu wykorzystania ich biologicznego potencjału w profilowaniu prawidłowej flory bakteryjnej mikrobiomu jelita człowieka (kultury ochronne) – badania na modelach in vitro i in vivoDr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak
Zastosowanie tradycyjnych lub niekonwencjonalnych technik w przetwórstwie żywności, utrwalaniu lub wpływu na biodostępność składników bioaktywnychDr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, UR
Wpływ wybranych substancji bioaktywnych i niektórych zanieczyszczeń olejów tłoczonych na zimno na ich stabilność oksydacyjnąDr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. IBPRS
Przemiany w olejach i tłuszczach w procesach technologicznych kwasy tłuszczowe nienasycone, triacyloglicerole, tłuszczowe produkty funkcjonalne, nowe metody badań olejów i tłuszczów, przemiany fazowe i strukturalne w olejach wywołane wysokimi ciśnieniamiDr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
Wpływ kanabinoidów oraz ich produktów degradacji na mikrobiom i metabolom
człowieka w warunkach in vitro.
Dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

(wyciąg ze STATUTU IHAR-PIB z 23 marca 2017 roku, zatwierdzonego 19 kwietnia 2017 roku):
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 

Uwaga: konkurs na doktoranta szkoły doktorskiej – stypendysty grantu NCN Opus 18.

Tematy konkursowe w roku akad. 2021/22

Proponowane robocze tematy konkursowe w roku akad. 2021/22Promotor
Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniakadr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
Opracowywanie i doskonalenie metod diagnostycznych agrofagów kwarantannowychdr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
Uzyskiwanie linii homozygotycznych zbóż metodą kultur in vitroProf. dr hab. Janusz Zimny
Opracowanie i walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMOProf. dr hab. Janusz Zimny
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych w tym edycji genów do modyfikowania roślin zbożowychProf. dr hab. Janusz Zimny
Symbioza grzybów endofitycznych z trawami jako czynnik podwyższający odporność rośliny-gospodarza na stresy biotyczne i abiotyczne.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIB
Wpływ wartości siewnej nasion zbóż na jakość i wielkość plonu upraw rolniczych oraz wybrane metody jej poprawy.dr hab. Barbara Wiewióra, prof. IHAR-PIB
Analiza zmienności genetycznej związanej z wielkością i masą ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgareL) - temat realizowany w ramach projektu NCN OPUS-20prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Promotor pomocniczy: dr. inż. Sebastian Gasparis

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Identyfikacja genów odporności na septoriozę paskowaną zbóż (Mycosphaerella graminicola) w pszenicy (Triticum aestivum L.).
Wirulencja i polimorfizm DNA w polskiej populacji grzyba Puccinia striiformis (rdza żółta) występującego na pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżycie ( x Triticosecale Wittm.).
Dr hab. Paweł Czembor
Doświadczalnictwo rolnicze, zastosowania statystycznych metod analizy danych w badaniach rolniczych.Dr hab. Dariusz Mańkowski
Molekularna charakterystyka zasobów genowych roślin uprawnych.Dr hab. Maja Boczkowska
Parch zwykły ziemniaka, charakterystyka polskiej populacji bakterii Streptomyces.Dr hab. Renata Lebecka
Zagadnienia związane z fitopatologią roślin rolniczych oraz grzybami endofitycznymi zasiedlającymi trawy.Dr hab. Barbara Wiewióra
Opracowanie nowoczesnych metod i narzędzi do diagnostyki bakterii patogennych roślin.
Opracowaniem nowych metod i/lub substancji do zwalczania bakterii patogennych roślin.
Badanie oddziaływania fitotoksycznego substancji na rośliny.
Dr hab. Włodzimierz Przewodowski
Ziemniak w systemie ekologicznym: ochrona, plon, jakość.
Wpływ stresu suszy i wysokiej temperatury na plonowanie i jakość ziemniaka.
Dr hab.inż. Krystyna Zarzyńska
Genetyka ziemniaka, interakcje ziemniaka z patogenami, ze szczególnym naciskiem na Phytophthora infestansProf. dr hab. Jadwiga Śliwka
Produktywności roślin rolniczych (fenomika, metabolomika oraz genomika).
Wykorzystanie światła do modyfikacji somatycznej embriogenezy oraz androgenezy w kulturach in vitro.
Dr hab. Krystyna Rybka
Wieloaspektowe wykorzystanie biomasy traw wieloletnich na cele nieżywnościowe.
Wpływ stosowania inhibitorów wzrostu na cechy jakościowe traw gazonowych.
Dr hab. inż. Grzegorz Żurek
Analiza funkcjonalna wybranych genów HvCKX, biorących udział w regulacji cytokinin, na wzrost, rozwój i produktywność roślin jęczmienia.Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Wykorzystanie systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) w hodowli heterozyjnej żyta i pszenżyta.
Analiza zdolności kombinacyjnej mieszańców F1 uzyskanych w wyniku krzyżowania form rodzicielskich typowanych do krzyżowań na bazie dystansu genetycznego.
Identyfikacja QTLi oraz markerów genetycznych związanych z cytoplazmatyczną męska sterylnością zbóż.
Mapowanie genetyczne i asocjacyjne genów związanych z tolerancją na stresy środowiskowe.
Dr hab. Agnieszka Niedziela
Host (potato, tobacco or others): evaluation of the resistance and reaction of potato cultivars to viral pathogens.
Pathogen: study the virus population changing (e.g., PVY population) and characterization of the main virus strains occurring in Poland on biological and molecular level.
Virus-host interaction (e.g., PVY-potato) in relation to microRNA (miRNA). Study the function of miRNA in host defense against virus, e.g., by knockdown or overexpression of the MIR genes.
Dr hab. Yin Zhimin
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczych

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

 

Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

Tematy konkursowe w roku akad. 2021/22

Proponowane robocze tematy konkursowe w roku akad. 2021/22Promotor
Innowacyjne metody przedłużania trwałości warzyw o wysokim potencjale prozdrowotnymprof. dr hab. Dorota Konopacka
Wpływ tradycyjnych i innowacyjnych metod przetwarzania owoców jagodowych na skład związków bioaktywnych i właściwości reologiczne otrzymanych produktówdr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO-PIB
Mikrobiologicznie wzbogacone nawozy mineralne w uprawach pomidorów i ogórków: ocena fizjologiczna i agronomicznaDr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIB

Tematy konkursowe w roku akad. 2020/21
Proponowany tematPromotor
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Ocena fenotypowa i genetyczna autotetraploidów roślin sadowniczychdr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu odporności roślin na patogeny z rodzaju Phytophotra pod wpływem endofitu Piriformospora indicadr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska
Doświetlanie lampami LED w intensywnej uprawie roślin ogrodniczych pod osłonamidr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
Lista potencjalnych promotorów:
 1. Dr hab. Bieńkowska Małgorzata, prof. IO
 2. Dr hab. Cieślińska Mirosława, prof. IO
 3. Dr hab. Doruchowski Grzegorz
 4. Dr hab. Gerula Dariusz
 5. Prof. dr hab. Grzesik Mieczysław
 6. Prof. dr hab. Hołownicki Ryszard
 7. Prof. dr hab. Kaniszewski Stanisław
 8. Dr hab. Kołtowski Zbigniew, prof. IO
 9. Dr hab. Konopacka Dorota, prof. IO
 10. Dr hab. Konopacki Paweł
 11. Dr hab. Lisek Jerzy, prof. IO
 12. Dr hab. Maciorowski Robert, prof. IO
 13. Dr hab. Malusa Eligio, prof. IO
 14. Dr hab. Marasek-Ciołakowska Agnieszka, prof. IO
 15. Dr hab. Masny Agnieszka
 16. Dr hab. Matysiak Bożena, prof. IO
 17. Prof. dr hab. Michalczuk Lech
 18. Dr hab. Mieszczakowska-Frąc Monika
 19. Prof. dr hab. Orlikowska Teresa
 20. Dr hab. Pluta Stanisław, prof. IO
 21. Prof. dr hab. Płocharski Witold
 22. Dr hab. Podwyszyńska Małgorzata, prof. IO
 23. Prof. dr hab. Puławska Joanna
 24. Dr hab. Rozpara Elżbieta, prof. IO
 25. Dr hab. Sas-Paszt Lidia, prof. IO
 26. Dr hab. Sitarek Mirosław
 27. Dr hab. Skwiercz Andrzej, prof. IO
 28. Prof. dr hab. Sobiczewski Piotr
 29. Dr hab. Soika Grażyna, prof. IO
 30. Dr hab. Szczech Magdalena
 31. Dr hab. Szczęsna Teresa, prof. IO
 32. Dr hab. Treder Jadwiga, prof. IO
 33. Prof. dr hab. Treder Waldemar
 34. Prof. dr hab. Wojdyła Adam
 35. Dr hab. Wójcik Paweł, prof. IO
 36. Prof. dr hab. Żurawicz Edward
Lista potencjalnych promotorów pomocniczych:
 1. Dr Anyszka Zbigniew
 2. Dr Bielicki Paweł
 3. Dr Broniarek-Niemiec Agata
 4. Dr Bryk Hanna
 5. Dr Brzozowski Piotr
 6. Dr Buler Zbigniew
 7. Dr Celejewska Karolina
 8. Dr Chojnowski Mariusz
 9. Dr Dyśko Jacek
 10. Dr Filipczak Jacek
 11. Dr Furmańczyk Ewa
 12. Dr Godyń Artur
 13. Dr Górnik Krzysztof
 14. Dr Góraj-Koniarska Justyna
 15. Dr Grzegorzewska Maria
 16. Dr Janas Regina
 17. Dr Jarecka-Boncela Anna
 18. Dr Jóźwiak Zbigniew
 19. Dr Kałużna Monika
 20. Dr Kamiński Piotr
 21. Dr Keller-Przybyłkowicz Sylwia
 22. Dr Kiszczak Waldemar
 23. Dr Klamkowski Krzysztof
 24. Dr Kłosińska Urszula
 25. Dr Komorowska Beata
 26. Dr Kowalczyk Waldemar
 27. Dr Kowalska Beata
 28. Dr Kruczyńska Dorota
 29. Dr Kuras Anita
 30. Dr Kwiatkowska Joanna
 31. Dr Lewandowski Mariusz
 32. Dr Lisek Anna
 33. Dr Malinowski Tadeusz
 34. Dr Mikiciński Artur
 35. Dr Miszczak Artur
 36. Dr Nowak Jacek
 37. Dr Nowakowska Marzena
 38. Dr Oskiera Michał
 39. Dr Panasiuk Beata
 40. Dr Ptaszek Magdalena
 41. Dr Rabcewicz Jacek
 42. Dr Rutkowski Krzysztof
 43. Dr Sekrecka Małgorzata
 44. Dr Semkiw Piotr
 45. Dr Sikorska-Zimny Kalina
 46. Dr Skorupińska Anna
 47. Dr Skubida Piotr
 48. Dr Stępowska Agnieszka
 49. Dr Sumorok Beata
 50. Dr Szumigaj-Tarnowska Joanna
 51. Dr Szymajda Marek
 52. Dr Szymczak Jolanta
 53. Dr Szwejda-Grzybowska Justyna
 54. Dr Tartanus Małgorzata
 55. Dr Teper Dariusz
 56. Dr Warabieda Wojciech
 57. Dr Waś Ewa
 58. Dr Włodarek Agnieszka
 59. Dr Wojtania Agnieszka
 60. Dr Wrzodak Anna
 61. Dr Wójcik Danuta
 62. Dr Zmarlicki Krzysztof