Rozstrzygnięcie konkursu

w ramach rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”
w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19
– w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka: mgr inż. Joanna Bocian, która spełniła wszelkie wymagania określone w zasadach rekrutacji. W wyniku postępowania rekrutacyjnego mgr inż. Joanna Bocian uzyskała 36,43 pkt., co dało podstawę do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Mgr inż. Joanna Bocian uzyskała prawa Doktoranta z dniem 2.02.2021 r.

Ogłoszenie wyników [ pobierz .pdf ]