AKTUALNOŚCI:

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” zaprasza na czteroletnie kształcenie doktorantów prowadzone w dyscyplinach:

– rolnictwo i ogrodnictwo
– technologia żywności i żywienia

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak
tel. 22 606 36 42
kom. 605 155 610
e-mail: sekretariat@agrobiotech.edu.pl
lub bozena.waszkiewicz-robak@ibprs.pl

pok. CW5, parter
Godziny przyjęć:
wtorek 14–16
czwartek 10–12

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Ogłoszenie o obronie Ogłoszenie Rady NaukowejInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegoim. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczegow Warszawieo publicznej dyskusji nad rozprawą doktorskąmgr inż. Justyny Nasiłowskiej. Temat rozprawy...