AKTUALNOŚCI:

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” ogłasza pierwszą rekrutację kandydatów na rok akademicki 2020/2021, na czteroletnie kształcenie doktorantów prowadzone w dyscyplinach:

– rolnictwo i ogrodnictwo
– technologia żywności i żywienia

Wnioski Kandydatów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” składa się w biurze Szkoły Doktorskiej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w dniach 1 do 8 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi w dniu 23 października 2020 r.
Rozpoczęcie roku akademickiego – 4 listopada 2020 r.

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu do tematów badawczych zaproponowanych przez potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych, zaakceptowanych przez Rady Naukowe poszczególnych Instytutów prowadzących Szkołę.

Biuro Szkoły Doktorskiej

Sekretariat Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,

ul. Rakowiecka 36,
pok. 134, piętro 1
tel. 22 606 36 00