Plany zajęć (archiwalne):

 

Plan zajęć 2022-2023 Semestr 1 – zimowy [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2022-2023 Semestr 2 – letni [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2023-2024 Semestr 3 – zimowy [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2023-2024 Semestr 4 – letni [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2023-2024 Semestr 5 – zimowy [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2023-2024 Semestr 6 – letni [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2020-2021 Semestr 2 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 1 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 2 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 3 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć 2021-2022 Semestr 4 [ pobierz plik .pdf ]

Plan zajęć – semestr 1 (zimowy) 2022-23

Lp. Przedmiot - temat Data/godz.*/WYKŁADOWCAInstytut realizujący przedmiot Instytut realizujący przedmiot
1 Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych - zoom platforma - (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)22 i 24.11.2022 godz. 11-13mgr Bogdan Jastrzębski IHAR-PIBIHAR-PIB
2Etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)9.01.2023 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW Ms TeamsSGGW
16.01.2023 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW Ms TeamsSGGW
3.Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarne11.01.2023, środa, godz. 9:15-11:00 (2 godz.)dr Ewa JaskaKampus SGGW, bl. 6, s. A42/2SGGW
zajęcia stacjonarne11.01.2023, środa, godz. 11:15-13:00 (2 godz.) prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kampus SGGW, bl. 6, s. A42/2SGGW
(tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)18.01.2023, wtorek, godz. 9:15-12:00 (3 godz.)dr Ewa JaskaKampus SGGW, bl. 6, s. A42/2SGGW
18.01.2023, godz. 12:15-15:00 środa (3 godz.)prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kampus SGGW, bl. 6, s. A42/2SGGW
4. zajęcia wspólne
Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie 08.12.2022, godz. 11-15 (4 godz.)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB, Ms Teams;IHAR-PIB
10.01.2023. godz. 9-11 (2 godz.)prof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIBIHAR-PIB, Ms Teams;IHAR-PIB
dyscyplina RiO
24.01.2023, godz. 9-11prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek IHAR-PIB, zoom platformaIHAR-PIB
31.01.2023, godz. 9-11prof. dr hab. inż. Grzegorz ŻurekIHAR-PIB, zoom platformaIHAR-PIB
dyscyplina TZiZ
7.02.2023, godz. 9-11dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
14.02.2023, godz. 8-10prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
5. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze 7.12. 2022 - 2,5 godz. (12:00-14:30) (2,5 godz.) dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
zoom platforma14.12. 2022 - 2,5 godz. godz. (12:00-14:30)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
(wykłady otwarte)13.01.2023 godz. 11:13:30dr hab. Marek Kieliszek, prof. SGGWIBPRS-PIB, sala 321 TekatorSGGW
17.01.2023 godz.11:00-13:30dr hab. Marek Kieliszek, prof. SGGWIBPRS-PIB, sala 321 TekatorSGGW
6. Seminarium doktoranckie I-II21.11.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
(tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)28.11.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
zrealizowane 5.12.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
12.12.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
19.12.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
17.01.2023 (środa), godz. 14:16:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB, zoom platformaIBPRS-PIB
7. Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami do uzgodnienia z promotorem do uzgodnienia z promotorem

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Plan zajęć – semestr 2 (letni) 2022-23

Lp. PRZEDMIOTYData / godz. WYKŁADOWCAJednostka
1 Metody statystyczne w badaniach naukowych - łącznie 15 godz.24-04-2023 (poniedziałek) 9:00-11:00dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
08-05-2023 (poniedziałek) 9:00-11:00
15-05-2023 (poniedziałek) 9:00-11:00
22-05-2023 (poniedziałek) 9:00-11:00
29-05-2023 (poniedziałek) 9:00-11:00
2Zasady planowania i prowadzenia badań - łącznie 15 godzin24-04-2023 (poniedziałek) 12:00-14:00dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
08-05-2023 (poniedziałek) 12:00-14:00
15-05-2023 (poniedziałek) 12:00-14:00
22-05-2023 (poniedziałek) 12:00-14:00dr hab. Anna Fraś
29-05-2023 (poniedziałek) 12:00-14:00prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
3Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych oraz komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych - łącznie 10 godz. 13.04.2023 (czwartek), godz. 8-10prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak IBPRS-PIB
20.04.2023 (czwartek), godz. 10:30-12:00
27.04.2023 (czwartek), godz. 10:30-12:00
18.05.2023 (czwartek), godz. 10:30-12:00
19.05.2023 (piątek), godz. 10:30-12:00
4Seminarium doktoranckie I-II - 15 godz.25.04.2023 (wtorek), godz. 10:30 - 12:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak IBPRS-PIB
9.05.2023 (wtorek), godz. 10:30 - 12:45
16.05.2023 (wtorek), godz.10:30 - 12:45
23.05.2023 (wtorek), godz. 10:30 - 12:45
30.05.2023 (wtorek), godz. 10:30 - 12:45
5Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Plan zajęć – semestr 3 (zimowy) 2022-23

Lp. PRZEDMIOTYData / godz. WYKŁADOWCAJednostka
1 Język nowożytny (angielski) - 30 godz.16.11.2022, środa godz. 09:30-11:45mgr Dariusz Kętla SGGW
23.11.2022, środa godz. 09:30-11:45
30.11.2022, środa godz. 09:30-11:45
06.12.2022, wtorek godz. 10-12:15
13.12.2022, wtorek, godz. 10-12:15
20.12.2022, wtorek, godz. 10-12:15
3.01.2023, wtorek, godz. 10-12:15
10.01.2023. wtorek, godz. 10-12:15
17.01.2023, wtorek, godz. 10-12:15
24.01.2023, wtorek, godz. 10-12:15
2Zajęcia fakultatywne - grupa A (obie dyscypliny) - Monographic lectures - lectures given by Prof. Emanuele Boselli, Associate Professor of Food Science and Technology, and Dr. Edoardo Longo, Faculty of Science and Technology, Free University of Bozen-Bolzano, Italy - 15 godz. wykłady zdalne Wed 4.05.2022; H 13:00-15:15Prof. Emanuele BoselliFaculty of Science and Technology, Free University of Bozen-Bolzano, Italy
Mon 9.05.2022; H 14:30-16:15
Wed 11.05.2022; H 13:00-15:15
Mon 16.05.2022; H 14:30-16:15Dr. Edoardo Longo
Wed 18.05.2022; H 13:00-15:1
3Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego (15 godz. sem 3) - zajęcia fakultatywne - grupa B - obie dyscypliny18.01.2023, środa godz. 08:00-10:15dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
01.02.2023, środa godz. 08:00-10:15
02.02.2023, czwartek godz. 08:00-10:15
09.02.2023, czwartek godz. 08:00-10:15
15.02.2023, środa godz. 08:00-10:15
4Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze - część z ubiegłego (drugiego semestru)26.01.2023 godz. 9:00dr hab. Marek Kieliszek, prof. SGGWIBPRS-PIB
5Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny)20.01.2023, 8:00-10:15 (3x45 min)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
27.01.2023, 8:00-10:15 (3x45 min)IBPRS-PIB
3.02.2023, 8:00-10:15 (3x45 min)IBPRS-PIB
10.02.2023 , 8:00-10:15 (3x45 min)IBPRS-PIB
17.02.2023, 8:00-10:15 (3x45 min)IBPRS-PIB
6 Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Plan zajęć – semestr 4 (letni) 2022-23

Lp. PRZEDMIOTY Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO (wykłady otwarte) 24.03.3023, godz. 11:00 - 12:30Prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
28 March 2023, godz. 11:00-12:30
31.03.2023, godz. 11:00-12:30
4.04.2023, godz. 11:00-12:30
7.04.2023, godz. 11:00-12:30
11.04.2023, godz. 11:00-12:30
14.04.2023, godz. 11:00-12:30
2Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - przedmiot "Zywność Funkcjonalna" 7.02.2023, godz. 8-10:15prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
21.02.2023, godz. 8-10:15
7.03.2023 r., godz. 8-10:15
14.03.2023 r. godz. 8-10:15
13.04.2023 (czwartek), godz. 10:30-12:45
3Zajęcia fakultatywne - grupa B - obie dyscypliny: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA oraz ROLNICTWO I OGRODNICTWO
Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego ( 15 godz.)
23.02.2023, czwartek godz. 08:15-10:30
2.03.2023, czwartek godz. 08:15-10:30dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
9.03.2023, czwartek godz. 08:15-10:30
23.03.2023, czwartek godz. 08:15-10:30
30.03.2023, czwartek godz. 08:15-10:30
4Seminarium doktoranckie I-II25.04.2023 (wtorek), godz. 7:45-10:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
9.05.2023 (wtorek), godz.7:45-10:00
16.05.2023 (wtorek), godz.7:45-10:00
23.05.2023 (wtorek), godz.7:45-10:00
30.05.2023 (wtorek), godz. 7:45-10:00
5Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Plan zajęć – semestr 5 (zimowy) 2022-23

Lp. PRZEDMIOTYData/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO - Uprawa roślin ogrodniczych (łącznie 10 godz.)16.03.2023 godz. 8:00-10:15 bez przerwy (czwartek) dr inż. Jacek Nowak, IO-PIB - wysłać daty IO-PIB
21.03.2023 godz. 8:00-9:30 bez przerwy (czwartek)
23.03.2023 godz. 10:30-12:00 bez przerwy (czwartek)
28.03.2023 godz. 8:00-9:30 bez przerwy (wtorek)
Owady w produkcji rolniczej i ogrodniczej (łącznie 5 godz.)23.01.2023 godz. 8-11:00 (10:15)dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO-PIBIO-PIB
25.01.2023 godz. 8-11:00 (10:15)
2 Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - Dietoterapia wybranych schorzeń przewlekłych, 15 godz.)16.01.2023, godz. 8-11:00 (10:15)Dr hab. Ewa Lange, prof. SGGWSGGW
20.012023, godz. 11:15 - 114:00 (13:30)
24.01.2023, godz 8-11:00 (10:15)
27.01.2023 6 godz. 8 - 13:30 (12:45)
3 Zajęcia fakultatywne - grupa B dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO / TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - przedmiot - Fizjologia i biochemia roślin w warunkach stresów środowiskowych (15 godz.)31.01.2023; 8:00 – 10:15dr hab. Krystyna Rybka, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
07.02.2023; 8:00 – 10:15
14.02.2023; 8:00 – 10:15
21.02.2023; 10:30 – 12:45
28.02.2023; 8:00 – 10:15
4Seminarium doktoranckie III-IV7.02.2023 (wtorek) godz. 10:30-12:45prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
10.02.2023 (piątek) godz. 10:30-12:45IBPRS-PIB
14.02.2023 (wtorek) godz. 11-13:15 IBPRS-PIB
21.02.2023 (wtorek) godz. 8:00 -10:15 IBPRS-PIB
23.02.2023 (czwartek) godz. 8:00 - 10:15IBPRS-PIB
5Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Plan zajęć – semestr 6 (letni) 2022-23

Lp. PRZEDMIOTYData/godz.WYKŁADOWCAJednostka
1Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO - wykłady monograficzne 24.03.3023, godz. 11:00 - 12:30Prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
28 March 2023, godz. 11:00-12:30
31.03.2023, godz. 11:00-12:30
4.04.2023, godz. 11:00-12:30
7.04.2023, godz. 11:00-12:30
11.04.2023, godz. 11:00-12:30
14.04.2023, godz. 11:00-12:30
2Zajęcia fakultatywne - grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA "Bezpieczeństwo i autentyczność żywności"14.04.2023 - godz. 9:00-11:15dr inż. Agnieszka ObiedzińskaIBPRS-PIB
18.04.2023 - godz. 9:00-11:15
26.04.2023 - godz. 9:00-11:15
27.04.2023 - godz. 9:00-11:15
do ustalenia
3Zajęcia fakultatywne - grupa B dyscyplina - obie dyscypliny - Suplementy diety - 15 godz. 6.06.2023 (wtorek), godz. 9-11prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
9.06.2023 (piątek), godz. 10:30-12
13.06.2023 (wtorek), godz. 9-11
15.06.2023 (czwartek), godz. 10:30-12
20.06.2023 r. (wtorek), godz. 9-11
4Seminarium doktoranckie III-IV - obie dyscypliny 21.04.2023 (piątek), godz. 8-10:15prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
28.04.2023 (piątek), godz. 8-10:15
5.05.2023 (piątek), godz. 8-10:15
12.05.2023 (piątek), godz. 8-10:15
19.05.2023 (piątek), godz. 8-10:15
5Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami

*/ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

PLAN ZAJĘĆ - sem 2 (letni), rok. akad. 2020/21

Przedmiot WYKŁADOWCAŁącznie
godz.
DataGodzina
1. Seminarium doktoranckie I-II (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1515.04.20219.00-12.00 zdalnie ZOOM 9:00-
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
2. Metody statystyczne w badaniach naukowych (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.20219:00 - 11:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
21.04.2021
28.04.2021
05.05.2021
3. Zasady planowania i prowadzenia badań (obie dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB1507.04.202113:00 - 15:30
Zdalnie - Ms Teams
14.04.2021
Prof. dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR-PIB)21.04.2021
Dr hab. Anna Fraś (IHAR-PIB)28.04.2021
dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB05.05.2021
4. Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych oraz komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych (obie dyscypliny) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak 1015.04.202112.15-14.00 zdalnie ZOOM. 11:30-13:00
22.04.2021
29.04.2021
06.05.2021
13.05.2021
5. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz.
/semestr

PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy, rok. akad. 2021/22. I rok kształcenia. */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Przedmiot - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych - zoom platforma - (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny)25.10.2021 godz. 8:00-12:00mgr Leszek Nowowiejski IHAR-PIB
2. Etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny). Ms Teams5.01.2022 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
12.01.2021 - godz. 9-12 (3 godz.)dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGWSGGW
3. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarne. Zajęcia stacjonarne (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny).04.01.2022, wtorek, godz. 10-12 (2 godz.)prof. dr hab. Krystyna KrzyżanowskaSGGW
04.01.2022, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.) dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, wtorek, godz. 10-13 (3 godz.)dr Ewa JaskaSGGW
11.01.2022, godz. 13-16 środa (3 godz.)prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska SGGW
4. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (wykłady otwarte). 02.12.2021. godz. 9-11, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
09.12.2021. godz. 8-10, Ms Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
10.01.2022. godz. 9-11, Ms Teamsprof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIBIHAR-PIB
8.11.2021, godz. 10-12, zoom platformaprof. dr hab. inż. Grzegorz ŻurekIHAR-PIB
25.10.2021 godz. 12-14, zoom platformadr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
5. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze (platforma Zoom – wykłady otwarte)8 Listopad 2021 - 2,5 godz. (12:30-15:00)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
9 Listopad 2021 - 2,5 godz. (9:00-11:30)dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSIBPRS-PIB
styczeń 2022 r., zoom platformamgr Sandrine RegiecIBPRS-PIB
6. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów I roku - obie dyscypliny).18.10.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
28.10.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
15.11.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
18.11.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
06.12.2021 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
16.12.2021 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
13.01.2022 (czwartek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
24.01.2022 (poniedziałek), godz. 8:30-10:30prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Praktyka zawodowa 30 godz./semestr - do ustalenia z promotorami

PLAN ZAJĘĆ - sem 2 (zimowy, rok. akad. 2021/22. I rok kształcenia. */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Przedmiot DataWYKŁADOWCAJEDNOSTKA
1. Seminarium doktoranckie I-II (obie dyscypliny) - 15 godzin 10.03.2022, godz. 8-11, zoom prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak IBPRS-PIB
31.03.2022, godz. 8-11, zoom
21.04.2022, godz. 8-11, zoom
12.05.2022, godz. 8-11, zoom
26.05.2022, godz. 8-11, zoom
2. Metody statystyczne w badaniach naukowych (obie dyscypliny) - 15 godz. 06.04.2022, godz.9:00-11:30, MS Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
13.04.2022, godz. 9:00-11:30, MS Teams
20.04.2022, godz. 9:00-11:30, MS Teams
27.04.2022, godz. 9:00-11:30, MS Teams
04.05.2022, godz. 9:00-11:30, MS Teams
3. Zasady planowania i prowadzenia badań (obie dyscypliny) - 15 godz. 06.04.2022, godz. 12-14:15, MS Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBIHAR - PIB
13.04.2022, godz. 12-14:15, MS Teams
20.04.2022, godz. 12-14:15, MS TeamsProf. dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR-PIB)
27.04.2022, godz. 12-14:15, MS TeamsDr hab. Anna Fraś (IHAR-PIB)
04.05.2022, godz. 12-14:15, MS Teamsdr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIB
4. Pisanie i recenzowanie tekstów naukowych oraz komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych (obie dyscypliny) - 10 godz.17.03.2022, godz. 8:11, zoom prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak IBPRS_PIB
24.03.2022, godz. 8-11, zoom
7.04.2022, godz. 8-10, zoom
14.04.2022, godz. 8-10, zoom
5. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz./semestr

PLAN ZAJĘĆ - sem 3 (zimowy), rok. akad. 2021/22 . */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

1. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO (wykłady otwarte)

Wykłady monograficzne - temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Podstawy genetyki i hodowli roślin ogrodniczych19.01.2022 godz. 8:00dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO-PIBIO-PIB
2. Kultury in vitro w hodowli i praktyce ogrodniczej19.01.2022 godz. 10:00dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO-PIBIO-PIB
3. Znaczenie biotechnologii w ogrodnictwie19.01.2022 godz. 12:00dr Sylwia Keller-PrzybyłkowiczIO-PIB
4. Starzenie się nasion luty 2022dr hab. Maja BoczkowskaIHAR-PIB
5. Czy choroba się opłaca? Koncepcje naukowe i przykłady badań nad kosztami odporności roślin na patogeny.18.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
6. Rasy, patotypy, izolaty. Badania populacyjne patogenów grzybowych.24.11.2021 godz. 13:00prof. dr hab. Jerzy H. CzemborIHAR-PIB
7. Genetyczne uwarunkowania tolerancji zbóż na stres glinowy związany z zakwaszeniem gleb oraz identyfikacja markerów molekularnych użytecznych do selekcji materiałów hodowlanych. 15.11.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
8. Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u zbóż oraz jej zastosowanie w hodowli.13.12.2021, godz. 11-12:30Dr hab. Agnieszka Niedziela IHAR-PIB
9. Ziemniak kontra zaraza ziemniaka – genetyczny wyścig zbrojeń26.11.2021 godz. 11:00prof. dr hab. Jadwiga Śliwka IHAR-PIB
10.Genetyka i hodowla roślin oleistych styczeń 2022prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-BrodaIHAR-PIB

2. Zajęcia fakultatywne – grupa A dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (wykłady otwarte)

Przedmiot: Żywność funkcjonalna i jej wpływ na zdrowie - temat yData/godz.WYKŁADOWCAInstytut
1. Koncepcja żywności funkcjonalnej - definicje i kryteria podziału.4.11.2021 (9-10:30). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
2-3. Podział i charakterystyka wybranych substancji bioaktywnych zawartych w żywności funkcjonalnej innych niż witaminy i składniki mineralne. Zasady wzbogacania żywności składnikami warunkującymi funkcjonalność produktów spożywczych. 16.11.2021 (10:00-12). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
4. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 23.11.2021 (10:00-12)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Charakterystyka technologiczno-żywieniowa żywności funkcjonalnej produkowanej przemysłowo: pro- i prebiotyczna, niskoenergetyczna, bezglutenowa i wysokobiałkowa.25.11.2021 (9-11). prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
6. Żywność i składniki bioaktywne przeznaczone do kontroli masy ciała oraz dla osób o podwyższonej aktywności fizycznej.7.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
7. Rośliny adaptogenne. 9.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
8. Substancje bioaktywne mięsa i jego produktów lub beta glukan jako składnik żywności funkcjonalnej.14.12.2021 (10-11:30)prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
9. Napoje funkcjonalne.16.12.2021 (11:30-13:00) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
10. Substancje i surowce roślinne niedozwolone do stosowania w żywności funkcjonalnej.21.12.2021 (10-11:30) prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB

3. Zajęcia fakultatywne – grupa B – obie dyscypliny: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA oraz ROLNICTWO I OGRODNICTWO (tylko dla Doktorantów II roku – obie dyscypliny)

Lp. Temat Data/godz.WYKŁADOWCAInstytut
PRZEDMIOT: Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego (15 godz. sem 3 oraz 15 godz. sem. 4)sem. 3: styczeń-luty 2022dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
4. Seminarium doktoranckie I-II (tylko dla Doktorantów II roku - obie dyscypliny)
Lp. DataGodz.WYKŁADOWCAInstytut
121.10.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
202.12.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
320.01.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
427.01.20219:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
503.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
610.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
717.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
824.02.20229:00-11:00prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-RobakIBPRS-PIB
5. Praktyka zawodowa30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

PLAN ZAJĘĆ - sem 4 (letni), rok. akad. 2021/22 . */ dopuszcza się ew. zmiany terminów i/lub godzin

Lpprzedmiot / tematData / godz. prowadzący zajęciaJednostka
1Język angielski na poziomie B2 - obie dyscypliny 30 godz. 07.03.2022, 12:00-14:15 Zoommgr Dariusz Kętla SGGW
14.03.2022, 12:00-14:15 Zoom
21.03.2022, 12:00-14:15 Zoom
28.03.2022, 12:00-14:15 Zoom
11.04.2022, 12:00-14:15 Zoom
25.04.2022, 12:00-14:15 Zoom
09.05.2022, 12:00-14:15 Zoom
16.05.2022, 12:00-14:15 Zoom
23.05.2022, 12:00-14:15 Zoom
30.05.2022, 12:00-14:15 Zoom
2Seminarium doktoranckie I-II - obie dyscypliny 15 godz. 12.05.2022, 11-13:15, zoomprof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak IBPRS-PIB
19.05.2022, 8-10:15, zoom
26.05.2022, 11-13:15, zoom
2.06.2022, 8-10:15, zoom
9.06.2022, 8-10:15, zoom
3 Zajęcia fakultatywne - grupa A (obie dyscypliny) - 15 godz. - ZOOM4.05.2022, środa, 13-15:15Emanuele Boselli, Associate Professor of Food Science and TechnologyFaculty of Science and Technology
Free University of Bozen-Bolzano
Piazza Università, 5 - 39100 Bolzano, Italy
9.05.2022, poniedziałek, 14:15-16:15
11.05.2022, środa, 13-15:15
16.05.2022, poniedziałek, 14:15-16:15
18.05.2022, środa, 13-15:15
4Zajęcia fakultatywne - grupa B - Wielowymiarowa analiza danych i metody uczenia maszynowego - Obie dyscypliny 15 godz. 29.04.2022, 08:30 do 11:00 Teams dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIBIHAR-PIB
6.05.2022, 08:30 do 11:00 Teams
13.05.2022, 08:30 do 11:00 Teams
20.05.2022, 08:30 do 11:00 Teams
27.05.2022, 08:30 do 11:00 Teams
5Praktyka zawodowa 30 godz./semestr do ustalenia z promotorami

PLAN ZAJĘĆ - sem 1 (zimowy), rok. akad. 2020/21

Przedmiot - temat WYKŁADOWCADyscyplinaData / godzina
1-2. Szkolenie BHP oraz etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowychmgr Bogdan Jastrzębski - IBPRSObie dyscypliny10.12.2021 - 4 godz.
dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW4.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
11.02.2021 - godz. 9-12 (3 godz.), Ms Teams
3. Seminarium doktoranckie I-IIprof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak Obie dyscypliny19.11.2020, godz. 9-12 zoom
26.11.2020, godz. 9-12 zoom
03.12.2020, godz. 9-12, zoom
26.01.2020, godz. 9-12, zoom
28.01.2020, godz. 9-12, zoom
4. Autoprezentacja, komunikacja, relacje interdyscyplinarnedr Ewa Jaska - SGGWObie dyscypliny12.01.2021, wtorek, godz. 13-15 (2 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - SGGW14.01.2021, czwartek, godz. 12-14 (2 godz.)
dr inż. Ewa Jaska - SGGW19.01.2021, wtorek, godz. 12-15 (3 godz.)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska -SGGW20.01.2021, godz. 12-15 środa (3 godz.)
5. Metodologia i współczesne kierunki badań w dyscyplinie (w tym współczesne trendy w rozwoju dziedziny i dyscypliny)dr hab. Inż. Dariusz Mańkowski, prof. IHAR-PIBObie dyscypliny2.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
9.12.2020. godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIB08.01.2021, godz. 9-11, Ms Teams
prof. dr Ryszard Hołownickirolnictwo i ogrodnictwo07.12.2020, godz. 8-10, , Ms Teams
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. Instytutu - IHAR-PIB15.01.2021, godz. 10-12, MS Teams
dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRStechnologia żywności i żywienia 07.01.2021 godz. 9-11, zoom platforma
dr inż. Halina Makała 25.01.2021 - godz. 9-11, zoom platforma
6. Zasady przygotowywania wniosków o projekty badawcze dr hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRSobie dyscyplinyluty 2021 - 2 godz., zoom platforma
luty 2021 - 3 godz., zoom platforma
mgr Sandrine Regiec22.12.2020 r., godz. 9-11, zoom platforma
21.01.2021 r., godz. 11-13, zoom platforma
7. Praktyka zawodowa do ustalenia z promotorami 30 godz./semestr