Pliki do pobrania:

Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD”
poszukuje kandydata na doktoranta do realizacji doktoratu wdrożeniowego
w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia na temat:

„Opracowanie sposobu immobilizacji komórek bakterii
w powłokach biodegradowalnych
w celu zwiększenia przeżywalności w trakcie ich przechowywania”.

 

 

Okres realizacji: rok akad. 2021/22 – 2024/25

Miejsce realizacji badań: Plant Microbiotics Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 (Zakład Mikrobiologii).

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone studia II stopnia (najkorzystniej z zakresu biologii / mikrobiologii lub wykazanie zainteresowania z tego zakresu),

– udział w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” (wymagane dokumenty: https://agrobiotech.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Dokument_3_Wymagania_formalne.pdf)

– podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w okresie realizacji doktoratu.

Oferujemy:

– zatrudnienie na pełny etat w firmie Plant Microbiotics Sp. z o.o. (warunek konieczny podjęcia pracy w tej firmie) wraz z wynagrodzeniem,

– dodatkowo stypendium doktoranckie wypłacane przez okres 4 lat w wysokości 3450 zł brutto (2 pierwsze lata) i 4450 zł (w 3 i 4 roku kształcenia po pozytywnej ocenie śródokresowej),

– miłą atmosferę pracy i badań naukowych zapewniając twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań.

Zgłoszenie kandydatury: do 7 września 2021 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w IBPRS-PIB w Warszawie lub sekretariacie IBPRS-PIB w Warszawie, Rakowiecka 36.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

– dr hab. inż. Barbara Sokołowska, profesor nadzwyczajny, p.o. Kierownik Zakładu Mikrobiologii IBPRS-PIB, tel. 609-260-100, e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl

– Bożena Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Plant Microbiotics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tel. 501-120-668, e-mail: b.mazurkiewicz@plantmicrobiotics.com