ZAPROSZENIE na inaugurację roku akademickiego 2022/2023

w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Dyrekcja i Rady Naukowe Instytutów Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach,
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

oraz Dyrekcja i Rada Szkoły Doktorskiej  mają zaszczyt zaprosić na
inaugurację roku akademickiego 2022/23 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Uroczystość odbędzie się 17 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:30

w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 (Aula A).

Program uroczystości:

1. Otwarcie Uroczystości – powitanie zaproszonych Gości
2. Powitanie Doktorantów
3. Wystąpienia członków Rady Dyrektorów Szkoły Doktorskiej:
Prof. dr hab. Artur Świergiel – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
Dr inż. Michał Rokicki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
4. Odczytanie Listu Gratulacyjnego skierowanego do Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”
5. Uroczyste ślubowanie Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej
6. Wręczenie indeksów Doktorantom I roku kształcenia
7. Wręczenie Dyplomów Doktorskich
8. Wykład inauguracyjny – dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda – pt. „Być albo nie być – strategia przetrwania z roślinnym tweetowaniem w tle”
9. Część nieoficjalna

Zaproszenie i program: [ plik .pdf ]