Ogłoszenie o obronie

Ogłoszenie Rady Naukowej
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie
o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr inż. Justyny Nasiłowskiej.

Temat rozprawy doktorskiej:

Stan fizjologiczny wybranych patogenów w sokach z warzyw korzeniowych po procesie utrwalania wysokim ciśnieniem”

 

W dniu 14.12.2023 roku o godz. 11:00 w Auli A Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Justyny Nasiłowskiej

Dziedzina Nauki: dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

Promotor: Dr hab. inż., Barbara Sokołowska,  IBPRS-PIB
Promotor pomocniczy: Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, UWM w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Dorota Maria Kręgiel – Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk – Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz rozprawa doktorska znajdują się do wglądu w Bibliotece IBPRS-PIB w Warszawie, ul Rakowiecka 36 oraz na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

  1. Streszczenie pracy doktorskiej [do pobrania plik .pdf 141 KB]
  2. Rozprawa doktorska mgr inż. Justyny Nasiłowskiej [do pobrania plik .pdf 10,9 MB]
  3. Recenzja 1 prof. dr hab. inż. Dorota Maria Kręgiel [do pobrania plik .pdf 5 MB]
  4. Recenzja 2 dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk [do pobrania plik .pdf 520 KB]
  5. Ogłoszenie o obronie [link]
  6. Uchwała Komisji [link nieaktywny]