Dyrekcja i Rady Naukowe Instytutów:

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Instytutu Ogrodnictwa
– Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
– Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

oraz Dyrekcja i Rada Szkoły Doktorskiej

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2023/24 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

 

Uroczystość odbędzie się 9 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 (Aula A).

 Program uroczystości: 

1. Otwarcie Uroczystości – powitanie zaproszonych Gości 

2. Powitanie Doktorantów 

3. Wystąpienia członków Rady Dyrektorów Szkoły Doktorskiej: 

− Prof. dr hab. Artur Świergiel – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

− Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

− Dr inż. Michał Rokicki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

− Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB –Instytut Ochrony Roślin–Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

4. Odczytanie Listu Gratulacyjnego skierowanego do Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD” 

5. Uroczyste Ślubowanie Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej 

6. Wręczenie indeksów Doktorantom I roku kształcenia 

7. Wręczenie Dyplomów Doktorskich 

8. Wykład inauguracyjny − prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński, pt. „Biotechnologiczny potencjał fundamentalnych mechanizmów komórkowych takich jak: śmierć komórki i fotosynteza” 

9. Część nieoficjalna 

ZAPROSZENIE do pobrania:  [ plik .pdf ]